2e operatie Nikita in Amerika ook geslaagd maar kostbaar

Nikita Heuvelman uit Zuidwolde heeft een ernstige aangeboren afwijking, namelijk het Ehlers Danlos Syndroom. Dit is een heftige afwijking in het bindweefsel, wat zich onder andere uitte bij haar nekwervels. Daardoor kon haar nek het hoofd niet meer dragen. De wervels drukten op de hersenstam, waardoor haar halsader en zenuwen bekneld raakten. Haar autonome zenuwstelsel was totaal ontregeld. Ze had enorm veel pijn en heftige neurologische klachten. Bij de eerste operatie werden de nekwervels door middel van donorbot met daaroverheen plaatjes met schroeven aan elkaar bevestigd.

Nikita moest een tweede operatie ondergaan. Die is ook geslaagd. Bij deze operatie aan haar onderrug is het ruggenmerg losgemaakt van de onderste ruggenwervels. Nikita is inmiddels bij haar moeder in het huis dat ze hebben gehuurd. “Wij hopen zo dat het haar nu voor de wind mag gaan en er eindelijk licht gloort aan het eind van deze lange, donkere tunnel”, zo verzucht haar moeder Brenda.

De twee uitgevoerde operaties worden niet door de ziektekostenverzekering vergoed, omdat de kennis en kunde in Nederland ontbreken. Inmiddels is er via een CT-scan ook geconstateerd, dat er een stent in een beknelde ader in haar bekken moet worden geplaatst. Daarmee zal de doorbloeding in haar maagdarmstelsel weer beter kunnen functioneren. Dat zal dan de derde operatie voor haar worden.

Ze heeft al heel lang last van druk in haar hoofd, die door vochtophoping wordt veroorzaakt. Op dit moment wordt geprobeerd om dit met medicatie weg te krijgen, maar als dat niet lukt, dan zal er ook nog een drain in haar ruggenmerg geplaatst moeten worden om het vocht in haar hoofd constant te kunnen afvoeren. Dat zou dan de vierde ingreep voor haar worden.

Door de twee uitgevoerde zware operaties, extra onderzoeken en behandelingen, extra infusen en voeding via de bloedbaan zijn de kosten aanzienlijk opgelopen. Alles bij elkaar betekent dit, dat het streefbedrag van € 250.000,– dat kort geleden is vastgesteld, niet genoeg is om alle bijkomende kosten te dekken. Omdat dit voor Nikita de enige kans op herstel is, wordt de inzamelingsactie voortgezet, zodat alle noodzakelijke medische behandelingen kunnen plaatsvinden. Er wordt nu aan een streefbedrag van ruim € 375.000,– gedacht.

Het bestuur van de “Stichting Nikita wil weer Leven” en de familie zijn allen die tot op heden hebben gedoneerd, bijzonder dankbaar! Donaties zijn echter nog steeds zeer welkom, zelfs heel hard nodig! Verdere informatie over Nikita en hoe u kunt helpen kunt u vinden op www.nikitawilweerleven.nl. Daarop vindt u ook de mogelijkheid om te doneren.

Tekst/foto www.nikitawilweerleven.nl.