Nieuws

Zwembad Hesselingen wil graag nieuw bad

De komende jaren zullen in de sterk verouderde locatie van Bad Hesselingen de nodige vervangingen moeten plaatsvinden. Het bad wil dat geld liever besparen en uitkijken naar complete nieuwbouw, wellicht zelfs op een andere locatie.

Bad Hesselingen is eind jaren ’60 gebouwd. De laatste grote renovatie was in 1993. Sindsdien zijn er wel verduurzamingsprojecten geweest en is het visueel flink opgeknapt om de ouderdom te verhullen, maar grote renovaties bleven uit. Daarom is zwembaddirecteur Edwin Koelink in gesprek met de gemeente over de toekomst.

“Er is grote urgentie om iets te doen”, zegt hij. “We kunnen het bad niet eindeloos in stand houden. De onderhoudskosten lopen fors op. De komende jaren gaat het om tonnen. Een nieuwe bodem van het wedstrijdbad bijvoorbeeld kost alleen al 250.000 euro. Je moet je afvragen of je dat moet willen, met zo’n oud bad.”

Daarnaast is er een capaciteitstekort. “Momenteel hebben we geen millimeter badwater over om te verhuren, waardoor verenigingen dreigen uit te wijken naar andere baden”, aldus Koelink.

‘Voorkeur voor nieuwbouw’
Drie opties liggen op tafel: renovatie, verbouwen op de locatie of complete nieuwbouw. Koelinks voorkeur gaat uit naar dat laatste. “Het grote nadeel van renovatie of verbouwen op de locatie is tijdelijke sluiting en dat brengt hoge kosten met zich mee. Daarom is het logischer om te kijken naar een nieuw bad.”

De locatie is daarbij niet in beton gegoten. Koelink zou best willen uitwijken naar een andere plek. “Op deze plek hebben we beperkte ruimte. Daarnaast moet je goed kijken naar de visie rondom het bad. Wordt het een zwembad op zichzelf? Dan kunnen meerdere locaties interessant zijn. Dat is afhankelijk van welke overnachtingen er worden gemaakt zoals sport of horeca. Als je de nadruk legt op sport kan het ook bij de sportvelden. Of maken we een breed vrijetijdcentrum? Dan is een plek bij een zandafgraving wellicht mooi.”

Het huidige bad wordt deels verwarmd met restwarmte van de naastgelegen betonfabriek. Dat is volgens Koelink niet van invloed op de mogelijk nieuwe locatie. “De samenwerking met de betonfabriek reduceert onze CO2-reductie en dat is bij nieuwbouwplannen natuurlijk belangrijk om mee te nemen, maar we kunnen het ook met andere technieken invullen.”

Stad van allure
De gemeente Meppel is eigenaar van het bad een daarom aan zet. “De gemeenteraad heeft opdracht gegeven om de toekomst van het bad te onderzoeken”, vervolgt Koelink. Daarom is een denktank gevormd die een plan gaat samenstellen. “We zijn afhankelijk van de politiek en daarom hoop ik dat het op de agenda komt bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart.”

Meppel moet nog wel even geduld hebben. Het is de wens om de deuren van een fonkelnieuw zwembad uiterlijk in 2027 te openen. “Daar stemmen we het onderhoud ook op af, dus tot die tijd blijft Bad Hesselingen in goede conditie”, belooft Koelink. “Maar Meppel is een groeistad. Er zijn gemeentelijke ambities om de stad te laten groeien naar 40.000 tot 50.000 inwoners en dan wordt het een stad van allure. Daar hoort ook een zwembad van allure bij.”

Een half jaar geleden kreeg zwembad Hesselingen 400.000 euro subsidie van het rijk en een forse huurverlaging van de gemeente Meppel om de verliezen door de corona crisis op te vangen. Volgens de zwembad-directeur was ‘de subsidie toen een reddingsboei voor het bad, zonder subsidie zou het zwembad in de gevarenzone verdwijnen’.

Foto Pixabay