Regio

Zwartewaterland Helpt is op zoek naar goed doel

Het bestuur en de medewerkers van Zwartewaterland Helpt zijn op zoek naar een goed doel voor de editie 2023.

In navolging op de afgelopen editie waarin bijna € 25.000,– is ingezameld – voor stichting Fleur Bloemen – middels verzoekplaten, (sport)evenementen, benefietconcerten en andere inzamelacties zijn de vrijwilligers van Zwartewaterland Helpt voor de komende editie op zoek naar een goed doel, welke pas binnen de daarvoor opgestelde statuten van de stichting.

De inzamelactie tijdens en rondom de 65 uur durende radiomarathon wordt steeds breder gedragen binnen de Gemeente Zwartewaterland, aldus bestuurslid Patrick de Haan. De Haan; ‘We zien dat er steeds meer (sport)verengingen, scholen, bedrijven en donateurs aanhaken om ons – in welke vorm dan ook – te steunen. Dat is hartverwarmend en als we daarvoor wat terug kunnen doen, door de inwoners bijvoorbeeld mee te laten denken in de keuze voor een goed doel zou dat prachtig zijn’.

De penningmeester benadrukt dat het goede doel niet helemaal willekeurig gekozen kan worden. Zo moet het goede doel ‘kind gerelateerd’ zijn, ten goede komen aan een doelgroep in de regio en de stichting of instantie mag geen subsidie ontvangen van de overheid.

Alleen suggesties die aan deze voorwaarden voldoen en uiterlijk 10 april 2023 met een korte motivatie zijn ingediend, worden besproken in de komende ledenvergadering. Het bestuur benadrukt dat de uiteindelijke keuze altijd middels stemming van de leden wordt bepaald, zonder dat hierop invloed kan worden uitgeoefend.

Eventuele suggesties voor het goede doel voor de komende editie kunnen verstuurd worden naar; info@zwartewaterlandhelpt.nl

RTV Meppel/ foto Zwartewaterland Helpt