Regio

Wie wordt burgemeester in De Wolden?

Er zijn al 32 sollicitanten.
32 belangstellenden hebben gesolliciteerd naar de functie van burgemeester van de gemeente de Wolden. Het gaat om elf vrouwen en 21 mannen. De vacature is ontstaan door het vertrek van burgemeester Roger de Groot per 1 juni.

De reactietermijn voor de vacature sloot afgelopen maandag. Van de belangstellenden zijn er acht lid van de VVD, vijf van het CDA, acht van de ChristenUnie, drie van D66 en één van GroenLinks. Zeven van hen zijn partijloos of hebben geen politieke partij genoemd.

De commissaris van de Koning, mevrouw Klijnsma, zal gesprekken voeren met een aantal kandidaten. Daarna overlegt zij met de vertrouwenscommissie, die vanuit de gemeenteraad van de Wolden is samengesteld. Deze commissie draagt op basis van de eerder vastgestelde profielschets en te voeren gesprekken twee kandidaten voor aan de gemeenteraad.

Als de raad de voordracht overneemt, wordt de naam van de te benoemen voorkeurskandidaat openbaar gemaakt.

Janny Vlietstra is tijdelijk waarnemend burgemeester in de Wolden. De procedure is erop gericht dat een nieuwe kroonbenoemde burgemeester begin 2022 aan de slag kan.