Nieuws

Welzijn MensenWerk vraagt bijna half miljoen euro extra

Welzijn MensenWerk vraagt aan de gemeente Meppel om 473.364 euro extra aan subsidie, voor de uitvoering van het sociaal werk. Daarover worden momenteel met de gemeente gesprekken gevoerd. “We zitten in onzekerheid”, zegt woordvoerder Jan van der Heide namens Welzijn MensenWerk. Deze organisatie voert voor de gemeenten Meppel en Westerveld onder meer het sociaal werk uit, maar ook jongerenwerk valt onder deze organisatie en ze biedt ondersteuning aan voor mantelzorger.

De financiële problemen bij Welzijn MensenWerk zijn ontstaan door inflatie, loonsverhoging vanuit de cao, terwijl de subsidie niet is meegestegen. Volgens de organisatie komt het ook omdat omdat in opdracht van de gemeente Meppel opdrachten zijn uitgevoerd met te weinig budget.

Reorganisatie en ‘wellicht ontslagen’
Ondanks dat er gesprekken worden gevoerd, heeft directeur-bestuurder Walraad van Dalen namens Welzijn MensenWerk een brandbrief naar de gemeente gestuurd. “Omdat we niet langer kunnen en willen wachten”, schrijft Van Dalen. “De urgentie zit er in dat we intern en extern stappen moeten zetten. Intern met het oog op reorganisatie: tijdelijke contracten worden niet verlengd en wellicht vallen er ontslagen. Extern met het oog op inwoners die moeten weten dat we bepaalde taken afstoten en daarvoor nu een cliëntenstop moeten instellen.”

Minder zorg
Welke taken op de tocht staan is volgens woordvoerder Van der Heide nog niet duidelijk. “Dat is onderwerp van gesprek”, zegt woordvoerder Van der Heide. “De keuze daarin is niet aan ons, maar aan onze opdrachtgever, de gemeente.”
Bij het gemeentebestuur roept de brandbrief ‘gemengde gevoelens’ op. De gemeente heeft na de brief gebeld met de organisatie en gevraagd naar mogelijke acute financiële problemen. “Dat is niet het geval, luidde het antwoord.”

Onderbouwing
De gemeente gaat niet zomaar mee in de wens om de subsidie met bijna een half miljoen euro te verhogen. “Het probleem is niet het belang van het werk dat de stichting levert, maar de kwaliteit en inzichtelijkheid van de onderbouwing van de financiële claim. Ondanks herhaalde verzoeken om relevante onderbouwingen is die de afgelopen periode niet geleverd.”

De boodschap vanuit het stadhuis is dan ook dat er geen geld wordt toegekend “waarvoor onvoldoende onderbouwing is en die ons onvoldoende vertrouwen geven in de structurele financiële sturing van de organisatie.”

Wel zegt het gemeentebestuur dat de gronden voor een deel van de claim van Welzijn MensenWerk terecht zijn en dat ze bereid is om die te honoreren.

Twee miljoen euro subsidie
Vorig jaar kreeg Welzijn MensenWerk 2.094.945 euro subsidie vanuit de gemeente. De stichting krijgt al jaren de meeste subsidie vanuit de gemeente. Om een beeld te schetsen: in totaal gaf de gemeente vorig jaar 6.424.795 euro subsidie.

Voor de gemeente Westerveld heeft de organisatie geen problemen met de financiën. Dat is een andere opdrachtgever.

Stefan Klomp RTV Drenthe/ foto shutterstock RTV Meppel