Week van gebed voor eenheid 2022

Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen 2022 staan christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Bethlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 16 tot en met 23 januari. Christenen in de hele wereld komen in de Week van gebed samen om te bidden voor eenheid, de wijk en de wereld. Het thema, Licht in het duister, is dit jaar aangedragen door christenen uit het Midden-Oosten. Ook in Meppel zijn er interkerkelijke gebedsbijeenkomsten. Ieder die mee wil bidden, digitaal of fysiek, is hartelijk welkom.

De Afhaalkerk achter de Kameel is een soort expositie rond het thema, waar je ook in stilte kunt bidden. Je kunt hier van 9 tot 9 iedere dag terecht vanaf 16 t/m 23 januari. Hier start ook de eerste bijeenkomst op zondag 16 januari om 19.30 uur in de tuin van De Kameel, aan Zuideinde 31.

In Meppel worden de gebedssamenkomsten gecoördineerd door Missie in Meppel, het platform van kerken en gemeenten. Op donderdag 20 januari is er om 10.00 uur een bijeenkomst in de Hoeksteen, Vledderstraat 7. Op dinsdag en woensdag zijn er gebedswandelingen door verschillende wijken van Meppel.

Donderdag 20 januari is er in de buurthuiskamer van het Leger des Heils om 19:30 uur een avond met zang, gebed en eventueel een wandeling door centrum Meppel. De gebedsweek eindigt met een dienst op zondag 23 januari om 19.00 uur in de Vrije Evang. Gemeente, Julianastraat 32. Alle bijeenkomsten duren ongeveer een uur.

Het programma van de hele week is te vinden op www.missieinmeppel.nl , de socials of aan te vragen via het emailadres gebed@missieinmeppel.nl. Deel dit programma gerust in je gemeente of vriendenkring. Meer informatie is ook te vinden op www.weekvangebed.nl

Foto WVG