Week van de Hoogbegaafdheid

In Meppel organiseert Sjoerd Dirk Meijer (specialist hoogbegaafdheid en coach) van iQBegrijp – praktijk voor advies, begeleiding en coaching van (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen, hun ouders en leerkrachten– diverse (gratis) activiteiten voor kinderen (3 t/m 12 jaar) en hun ouders in het kader van de Week van de Hoogbegaafdheid (10 t/m 18 maart 2018). Het doel van deze week is hoogbegaafdheid positief onder de aandacht te brengen. Kijk voor alle activiteiten en aanmelden op https://www.iQBegrijp.nl/hbweek2018