Nieuws

WDO Delta geeft 7 miljoen minder uit

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft het afgelopen jaar 1,3 miljoen euro overgehouden. Mede door het coronavirus gaf het waterschap in 2020 bijna 7 miljoen minder uit dan van tevoren was begroot. Volgens WDODelta zijn de positieve cijfers vooral het gevolg van corona, de droge zomer en een hogere dividenduitkering van de Waterschapsbank. Het waterschap hield aanvankelijk rekening met een tekort van 5,6 miljoen euro.

Bijzonder jaar
“De gevolgen van covid-19 op onze taken en projecten is op dit moment lastig in te schatten. Zolang we nog te maken hebben met beperkende maatregelen, is het zoeken naar manieren om de voortgang er in te houden”, zegt bestuurder Herman Odink. “Ondanks het zeer bijzondere jaar, kijken we tevreden terug.” Het saldo uit de jaarrekening wil WDODelta onder meer als ‘spaarpot’ inzetten om eventuele stijgingen van de waterschapsbelasting te beperken. Bron: RTV Drenthe

Foto WDODelta