Regio

Waterloopbos in Canon van Nederland

De Golfbak en Deltawerk// in het Waterloopbos zijn geselecteerd voor de Canon van Nederland omdat ze beide verhalen verbeelden van het venster De watersnood. Dinsdag 7 september is het convenantschildje overhandigd door Teus Eenkhoorn van het Nederlands Openluchtmuseum aan Jos Bisschops van Natuurmonumenten. In de Golfbak en de Deltagoot is belangrijk onderzoek gedaan voor de Deltawerken. De Deltagoot is nog tot 2016 in gebruik geweest, maar inmiddels is het model omgevormd tot het imposante kunstwerk Deltawerk//. In het Waterloopbos is decennialang door ingenieurs van het Waterloopkundig Laboratorium onderzoek gedaan naar de impact van getijden, golven en stromingen op waterwerken.

Foto Natuurmonumenten – Martyn Hamer: v.l.n.r. Hans Wijnants, wethouder gemeente Noordoostpolder, Jos Bisschops, landsdeelmanager Noord Vereniging Natuurmonumenten en Teus Eenkhoorn, directeur Nederlands Openluchtmuseum.