Nieuws

Warmtetransitie: samenwerken gem., bedrijven, inwoners belangrijk

Judith van Elderen, zij vertelt over het bewonersinitiatief Duurzaam Berggierslanden en over haar drijfveren om mee te werken aan het verduurzamen van Meppel.

Vier jaar geleden startte de werkgroep Duurzaam Berggierslanden in de gelijknamige wijk. Judith van Elderen [49] is één van de acht leden: “We hebben allemaal verschillende achtergronden en van daaruit zijn we bezig om de wijk duurzamer te maken. We vinden elkaar in ieder geval in het doel dat we onze wijk willen inspireren tot een duurzaam leven”.

De focus ligt nu op energieverbruik en opwekken, maar aan de andere kant ligt het doel van de werkgroep wel wat breder, vertelt Judith: “Met het onderwerp duurzaamheid is ons doel meer bewustwording en een anders leefwijze in Berggierslanden.

Berggierslanden
Berggierslanden is een wijk met veelal vergelijkbare woningen met vergelijkbare knelpunten die met vergelijkbare oplossingen geholpen zijn. “De inwoners van deze wijk maken hun eigen keuzes en zoeken veelal op hun eigen manier en in hun eigen tempo uit wat het beste bij hun huishouden past. Toch was de zonnepanelen-inkoopactie een groot succes, dat waarderen de mensen wel”.

Werkgroep Warmtetransitie
Samen met een ander werkgroeplid (Herm Langendijk, resp.) vertegenwoordigt Judith Duurzaam Berggierslanden in de Werkgroep Warmtetransitie. Een werkgroep die betrokken is bij de totstandkoming van de transitievisie warmte van de gemeente Meppel en bestaat uit inwoners, ondernemers en uiteenlopende stakeholders. “Toen de gemeente startte met de warmtetransitievisie was nog niet zo duidelijk welke richting ze op wilde met Berggierslanden.

Persoonlijke drijfveer
Judith heeft haar persoonlijke drijfveer om zich in te zetten voor duurzaamheid: “Dat het leven op aarde behouden moeten blijven en liefst nog moet verbeteren, zowel voor mensen als voor dieren en planten. Dat vind ik belangrijk voor de toekomst van de kinderen en kleinkinderen, en de generaties die daarna komen. Het verwarmingssysteem dat we nu hebben met kolen en aardgas, put de aarde uit.

Samenwerken
Volgens Judith is het belangrijk dat gemeente, inwoners en bedrijven samenwerken. “De gemeente zoekt de betrokkenheid van inwoners, dus wat dat betreft vind ik dat ze het goed organiseert. Samen moet je plannen maken en bedenken hoe je die kunt uitvoeren. Daarin is het niet realistisch dat iedereen binnen een aantal jaren z’n huis aardgasloos heeft. We moeten er flexibiliteit in bouwen.

Steentje bijdragen
“Wij hebben zonnepanelen op ons huis en ook best veel, want we hebben een elektrische auto. Omdat we een houten vloer hebben, hebben we nog wel een cv. Maar we denken echt na hoe we over kunnen stappen op een warmtepomp, daarin zijn we nog zoekende. Ook op andere manieren leven en werken we zo duurzaam mogelijk”, zegt Judith

Dit interview is een beknopte weergave. Het volledige verhaal vindt u op www.meppel.nl in de rubriek warmte transitie

Foto Daan Prest