Warmteplan aardgasvrij Berggierslanden vastgesteld

Gemeente aan de slag in Koedijkslanden.
De gemeenteraad heeft donderdag 23 februari het warmteplan vastgesteld voor een aardgasvrij erggierslanden. Alle inwoners van de wijk ontvangen binnenkort een samenvatting van het wijkplan, met daarin een stappenplan die helpt om stappen te zetten in het verduurzamen van de woning. De gemeente gaat in 2023 aan de slag in de Koedijkslanden, Reestlanden en Slingenberg.

Berggierslanden is de eerste wijk met een warmteplan. Vertrekpunt is dat all electric oplossingen, zoals een warmtepomp, het meest voor de hand liggen als alternatief voor aardgas. Deze wijk leent zich hier goed voor omdat de huizen relatief jong en goed geïsoleerd zijn.

Geen plan voor de bureaula
Wethouder Jeannet Bos is blij met het warmplan. Bang dat het ergens in een bureaula belandt, is ze allerminst. “Het thema leeft in de wijk. Dat zagen we al aan de grote belangstelling voor de participatiemomenten, en inwoners gaan over tot actie. Het aantal warmtepompen neemt zichtbaar toe in de wijk. Buren delen hun kennis en ervaring met elkaar, bijvoorbeeld tijdens de warmtepompcafés van Duurzaam Berggierslanden. En de
netleverancier anticipeert al door het stroomnet te verzwaren. Het is mooi te zien hoe snel deze ontwikkeling op gang is gekomen. En als gemeente blijven we dat stimuleren”

Warmteplan Koedijkslanden
In 2023 zijn Koedijkslanden, Reestlanden en Slingenberg aan de beurt om een warmteplan te maken. Ook hier gaat de gemeente aan de slag met inwoners en organisaties. “Koedijkslanden is een wijk met een heel eigen karakter”, blikt wethouder Bos vooruit. “Oplossingen die in de Berggierslanden passend zijn, zijn niet automatisch geschikt voor de Koedijkslanden. Alleen al omdat de bebouwing veel gevarieerder is. Dat
vraagt om een eigen aanpak, afgestemd op de mensen die er wonen en werken.”

De voorbereidingen zijn gestart
Dit jaar wordt onderzocht wat geschikte alternatieven zijn om het aardgas te vervangen. Dat kan voor grote delen van de wijk gelijk zijn, maar het kan ook verschillen per buurt of per woning. De voorbereidingen zijn inmiddels gestart. Tot de zomer worden er verschillende activiteiten georganiseerd om inwoners te informeren over aardgasvrij wonen en om inbreng op te halen voor het warmteplan. “Ik nodig iedereen in de wijk van
harte uit om mee te denken”, besluit wethouder Bos. “Samen komen we ongetwijfeld weer tot een passend warmteplan.”

Meer informatie over de warmteplannen is te vinden op www.meppel.nl/warmtetransitie

Tekst Gem Meppel/ foto Shutterstock