Nieuws

Vrijdag voert de huisarts actie voor u en de zorg

Huisartsen hebben in de huisartsenzorg een grens bereikt, alhoewel sommige van de huisartsen zijn de grens al over. Huisartsen willen goede zorg kunnen blijven leveren aan hun patiënten. De problemen in de zorg zijn groot en veel daarvan belanden bij de huisarts. Dat kan zo niet doorgaan. Tijdens de manifestatie op het Malieveld vragen zij vrijdag j aandacht voor de oplossingen die nodig zijn om de huisartsenzorg voor de toekomst te behouden. Huisartsen dreigen te verzuipen in taken die er niet thuis horen en in de bureaucratie.

De zorg die steeds uitgebreider en complexer aan het worden is en dat alles in minder tijd.. De huisartsen en hun organisaties willen:
Meer tijd voor de patiënten
Minder administratieve druk
Minder drukte in de avond-, nacht- en weekenddiensten
Een eind aan de wachtlijsten

Foto Shutterstock (ter illustratie)