Nieuws

Vrijdag 10 december a.s. “Paarse Vrijdag”

De Regenboogwerkgroep Meppel vraagt uw aandacht voor Paarse Vrijdag, de dag waarop in het onderwijs aandacht gevraagd wordt voor de acceptatie van genderdiversiteit, LHBT+ -leerlingen en studenten. Dit jaar vindt Paarse Vrijdag plaats op vrijdag 10 december.

Deze dag wordt in de meeste gevallen georganiseerd door de Gender en Seksualiteit Allianties (GSA’s). Een veelvoorkomende actie is het oproepen van leerlingen om op deze dag zoveel mogelijk paarse kleding te dragen. Op die manier is voor LHBT+ leerlingen heel zichtbaar dat ze zich geaccepteerd mogen voelen, dat ze welkom zijn.

Als Regenboogwerkgroep Meppel hopen wij natuurlijk van harte dat de geplande activiteiten van de verschillende GSA’s ondanks alle beperkingen zoveel mogelijk doorgang kunnen vinden. Als ‘hart onder de riem’ voor al die scholieren, studenten, docenten en andere deelnemers of medewerkers binnen het onderwijs die zich hiervoor hard maken, kleurt op Paarse Vrijdag de Meppeler Toren paars. Daarnaast gaat bij het stadhuis als vanzelfsprekend de vlag uit.

Doorgaans wordt Paarse Vrijdag georganiseerd door scholieren die zich verenigd hebben in een zogenaamde Gender en Seksualiteit Alliantie. Echter, niet alle scholen hebben reeds een dergelijke verbond. De werkgroep hoopt dat andere scholen geïnspireerd raken ook een GSA op te richten en zich op die manier in te zetten voor de acceptatie van LHBT+ -personen en genderdiversiteit in het onderwijs!

Foto Anouk de Vlieg