Vragen over vrijstelling giften uitkeringsgerechtigden

De CDA-fractie in de gemeenteraad van Meppel wil van het college van burgemeester en wethouders weten hoeveel een uitkeringsgerechtigde aan giften mag ontvangen. Eind vorig jaar ontstond ophef in de gemeente Wijdemeren, waar een vrouw met een bijstandsuitkering 7.000 euro moest terugbetalen aan de Sociale Dienst omdat ze van haar moeder boodschappen had gekregen. Het CDA in Meppel wil weten hoe hier met het ontvangen van giften omgegaan wordt en of het weleens tot problemen leidt.

Foto Pixabay