Regio

Voorlopig geen nieuwe subsidies voor biomassacentrales

Het demissionaire kabinet stopt voorlopig met het toekennen van nieuwe subsidies op de opwek van energie met behulp van houtige biomassa. Staatssecretaris Dilan Yeşilgöz-Zegerius (Klimaat en Energie) komt daarmee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. Zij waarschuwt daarbij wel dat de energierekening omhoog gaat als te snel helemaal wordt gestopt met biomassa.

Het verbranden van hout om energie op te wekken is al langer omstreden. Het geldt op papier als duurzamer dan kolen of gas, maar leidt nog altijd tot veel uitstoot van broeikasgassen en fijnstof, in tegenstelling tot bijvoorbeeld wind- of zonne-energie. Bovendien komen bij de verbranding stikstofoxiden vrij, die een nadelig effect hebben op de natuur.

Net als een ruime Kamermeerderheid wil het kabinet zo snel mogelijk af van subsidies op biomassa. Maar dan moet wel sprake zijn van een “verstandige afbouw,” aldus Yeşilgöz. Een besluit daarover kan nu niet worden genomen, omdat de Tweede Kamer het onderwerp controversieel heeft verklaard.

Biomassa is volgens de staatssecretaris nog zeker tot 2030 nodig om op een betaalbare manier de klimaatdoelen te halen, omdat alternatieve vormen van groene energie duurder zijn. Als al eerder helemaal met de subsidies wordt gestopt, betaalt de consument daar de prijs voor via een hogere opslag duurzame energie (ODE) op de energierekening.

Meppel had primeur

In 2018 had Meppel de Drentse primeur met een door biomassa verwarmde woonwijk. In de Nieuwveense Landen zijn zo’n 400 huizen aangesloten op het warmenet van MeppelEnergie. Dat project loopt niet goed: het is financieel verliesgevend. Dat kost zowel de gemeente Meppel als netbeheerder Rendo veel geld.

Foto Pixabay