Voorlopig 19 partijen voor provinciale verkiezingen

Negentien partijen hebben aangegeven deel te willen nemen aan de provinciale verkiezingen, die plaatsvinden op woensdag 15 maart 2023. Naast 12 partijen die momenteel vertegenwoordigd zijn in Provinciale Staten (STIP heeft aangegeven niet mee te doen aan de verkiezingen) zijn dat de volgende partijen: SGP, BVNL, Volt, BBB, 50PLUS, DOP en Alliantie.

Twee nieuwe politieke partijen geregistreerd
Op maandag 19 december verliep de termijn, waarbinnen nieuwe politieke groeperingen zich konden laten registreren voor deelname aan de provinciale verkiezingen. Er zijn 2 nieuwe registraties:
Drentse Ouderenpartij (DOP), Vereniging van het politieke midden (Alliantie)

Deelname van vijf reeds geregistreerde partijen
Voor partijen die momenteel niet in de Drentse Staten vertegenwoordigd zijn, maar wél opgenomen zijn in het register van de Tweede Kamer, is nieuwe registratie niet nodig. Tot nu toe is bekend dat 5 van deze partijen deel willen nemen aan de provinciale verkiezingen:
SGP
VOLT
BBB
BVNL
50PLUS

Dag van kandidaatstelling: 30 januari 2023
Op 30 januari – de dag van de kandidaatstelling- wordt pas duidelijk welke partijen daadwerkelijk mee doen aan de provinciale verkiezingen. Op deze dag leveren politieke partijen hun kandidatenlijst in. De registratie van de nieuwe partijen is pas definitief als zij een geldige kandidatenlijst hebben ingediend.

Overzicht van partijen
Van de volgende partijen is op dit moment bekend dat zij deel willen nemen aan de provinciale verkiezingen op 15 maart 2023:
PvdA, VVD, CDA, JA21, GroenLinks, ChristenUnie, SP, D66, PVV, Forum voor Democratie, Sterk Lokaal Drenthe, Partij voor de Dieren, SGP, BVNL, Volt, BBB, 50PLUS, DOP en Alliantie.

Prov. Drenthe/ Pixabay