Nieuws

Voor de 6e maal het keurmerk behaald

Bedrijventerreinen Blankenstein, Noord, De Oevers en Rogat in de gemeente Meppel hebben voor de 6e maal het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Continu Samenwerken behaald. “Samenwerking tussen partners is van groot belang. De certificering was nooit gelukt, als de onderlinge samenwerking van ondernemers, gemeente, politie en brandweer er niet was, zoals deze in Meppel is georganiseerd binnen de werkgroep Beveiliging van de ICC PMM. Aan hen komen de credits!”, vertelt Adriaan Boogaerdt, bestuurslid en voorzitter werkgroep beveiliging van ICC PMM.

Het Keurmerk is een waardering voor bedrijventerreinen waar al vele jaren wordt samengewerkt om de veiligheid op de bedrijventerreinen te verbeteren. Een belangrijke voorwaarde in het proces om een KVO-B-certificaat te behalen is dat de Industriële Commerciële Club – Parkmanagement Meppel (ICC-PMM), Beveiligingsdienst AVDD, samen met gemeente, politie, brandweer en ondernemers, afspraken maken om overlast, criminaliteit, brandveiligheid en onderhoud en beheer aan te pakken.