Regio

Vitaal en veilig thuis start weer in Staphorst

Stichting Welzijn Staphorst heeft zich de afgelopen tijd voorbereid om weer te starten met de huisbezoeken van Vitaal en Veilig thuis [VVT).

Het doel van het project Vitaal en Veilig Thuis is dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen op een zo veilig en vitaal mogelijke manier. De gemeente heeft dit project opgezet met de Stichting Welzijn Staphorst (SWS) en de Stichting Vitaliteit en Veiligheid Voor Senioren, omdat zij het belangrijk vinden dat senioren op een prettige en veilige manier in hun woning kunnen blijven wonen.

Vrijwilligers van het project leggen een huisbezoek af, waarbij ze senioren adviseren over het verbeteren van de veiligheid in de woning en welke instanties hulp of ondersteuning bieden. Ook geven ze informatie over bijvoorbeeld valpreventie, brand- en inbraakpreventie en welzijnszorg. En misschien is er interesse in een fitheidstest, valtraining of andere beweegactiviteit.
‘We zitten in een netwerk van tal van organisaties die we kunnen inschakelen mochten zich zaken voordoen’, zegt Nanda Knol van SWS.

Alle 75-plussers binnen de gemeente Staphorst worden in de loop van de tijd benadert door een vrijwilliger om deel te nemen aan een huisbezoek.

Voor meer informatie en aanmelden kan contact worden opgenomen met Nanda Knol, projectleider VVT via 0522-465143 of vvt@sws-staphorst.nl of via www.sws-staphorst.nl

Foto SWS