Nieuws

Vijf Meppelers Koninklijk onderscheiden

26 April is dat dag van de jaarlijkse lintjesregen, de Algemene Gelegenheid tot verlening van Koninklijke Onderscheidingen ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning. In Meppel zijn door de Burgemeester, de heer R.T.A. Korteland, Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt aan vijf personen die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving.

De decorandi zijn:
Mevrouw Femmie Nijmeijer-Hester (1956 – 67 jaar) Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw Hester is sinds 1978 actief bij de EHBO-afdeling Nijeveen als secretaris, organisator AED-opleidingen en coördinator inzet EHBO-vrijwilligers bij evenementen.

De heer Gezinus Geertinus Alingh (1943 – 79 jaar) Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Meneer Alingh is sinds zijn jeugd lid van diverse muziekverenigingen en vanaf 1992 betrokken bij muziekvereniging Euphonia.

Mevrouw Pietje Groen (1944 – 78 jaar) Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw Groen is van 1997 tot en met 2006 actief geweest voor de politieke partij “Partij van de Arbeid (PVDA)”. Voor de lokale afdeling was zij lid van de steunfractie en een periode fractielid in de gemeenteraad van Meppel.

Mevrouw Berendina Bakker (1940 – 82 jaar) Onderscheiding: Lid in de orde van Oranje- Nassau. Mevrouw is sinds 1979 gastvrouw bij Stichting Oud Meppel. Zij zit in de redactie van het contactblad. Ze helpt bij de tentoonstellingen die twee keer per jaar plaatsvinden en zorgt voor het verzamelen van de benodigde informatie.

De heer Pouwel Boelen (1951 – 71 jaar) Onderscheiding: Ridder in de orde van Oranje-Nassau. Meneer is sinds 2000 lid van het Contactpunt Mantelzorg Meppel (CPM) en betrokken bij lotgenotencontact en belangenbehartiging van mantelzorgers. Ook is hij sinds 2010 contactpersoon voor de afdeling WMO in Meppel.

RTV Meppel/ foto Arjan Tien