Verkiezingen 15 maart: 19 partijen in Drenthe

Negentien partijen nemen deel aan verkiezingen op 15 maart
Op 15 maart wordt er gestemd voor Provinciale Staten. In totaal doen 19 politieke partijen mee in Drenthe. Naast de partijen die momenteel vertegenwoordigd zijn in het Drents Parlement zijn er 7 nieuwe partijen die meedingen om een zetel (BBB, Volt, 50PLUS, Jezus Leeft, Alliantie, BVNL, SGP).

Goedgekeurde kandidatenlijsten
Politieke partijen konden tot uiterlijk 30 januari hun kandidatenlijsten inleveren voor de verkiezingen. Het Centraal Stembureau heeft deze onderzocht en de lijsten van de 19 partijen goed bevonden.

Overzicht van partijen
Het volgende overzicht geeft de partijen weer die meedoen aan de provinciale verkiezingen op 15 maart 2023.

Nummer Partij/Lijsttrekker
1 PvdA,Yvonne Turenhout
2 Forum voor Democratie, Liesbeth Niessink
3 VVD, Willemien Meeuwissen-Dekker
4 CDA, Henk Jumelet
5 GroenLinks,Sam Pormes
6 PVV, Nico Uppelschoten
7 ChristenUnie, Bernadette van den Berg-Slagter
8 SP, Simon Zandvliet
9 D66, Anry Kleine Deters
10 Sterk Lokaal Drenthe, Alfred Schoenmaker
11 50PLUS, Jan Fonhof
12 Partij voor de Dieren, Renate Zuiker
13 Jezus Leeft, R.N. Alberts-van Ooijen
14 Ja21, Thomas Blinde
15 BBB, Gert-Jan Schuinder
16 Alliantie, Bart-Jan Heine
17 Volt, Marloes Kramer-Hammenga
18 SGP, Tom Koekoek
19 BVNL, Arjen Schuiling

Tekst Drents Parlement/foto Shutterstock