Schooltv

Verhuizing CSG Dingstede dichterbij

De stenen vallen uit de gevel, achterstallig onderhoud en torenhoge stookkosten door de slechte isolatie en het enkele glas. Volgens schooldirecteur Peter de Visser van CSG Dingstede kan het niet langer. Deze week heeft de directeur de nijpende situatie nog eens extra onder de aandacht gebracht op het gemeentehuis.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn nog in volle gang, maar in Meppel ligt het eerste grote dossier al te wachten op een nieuwe wethouder van Onderwijs. Volgens De Visser heeft CSG Dingstede geen toekomst in het huidige gebouw. “Dit kan echt niet langer. Dit gebouw is vijftig jaar oud en je merkt nu dat het echt aan vervanging toe is. Zeker als je kijkt naar de duurzaamheid en de hoeveelheid gas die wij hier verstoken”, zegt De Visser.

Vele miljoenen
De problemen lijken op het eerste gezicht te verhelpen met een flinke renovatie. Toch neigt De Visser daar niet naar, vooral vanwege de indeling van Dingstede. “Kenmerkend voor schoolgebouwen uit de jaren ’70 zijn er grote gangen en lespleinen. Die zijn echt enorm en je kunt dat niet veranderen. Het zijn allemaal draagmuren.” Ook staan veel klaslokalen leeg die wel verlicht, verwarmd en schoongemaakt moeten worden. “Dat is een te grote kostenpost omdat onze inkomsten gekoppeld zijn aan het aantal leerlingen, en dat daalt. Er moet dus elk jaar geld bij.”

“Als je alles wil renoveren en de ruimtes opnieuw wil indelen zodat het aan de eisen van deze tijd voldoet, loopt het in de vele miljoenen”, vervolgt De Visser. En dat maakt volgens de directeur nieuwbouw veel interessanter. Hij heeft al een plek in gedachten: onderwijspark Ezinge.

Topsporthal
Daar zit ook de andere grote middelbare school van Meppel, RSG Stad en Esch. Met die school is Dingstede sinds 1 januari bestuurlijk gefuseerd. Beide scholen verwachten een krimp in leerlingaantallen en willen dat opvangen door innig samen te werken. “We willen bijvoorbeeld spullen, docenten en lokalen met elkaar gaan uitwisselen. Dat is natuurlijk veel makkelijker als beide scholen naast elkaar zitten”, aldus De Visser, die onder meer doelt op schoolvakken waarvoor de interesse kleiner is. “Dat kunnen we straks toch aanbieden omdat docenten en leerlingen makkelijker naar het andere pand kunnen lopen. Op Ezinge staat ook al een topsporthal. Die kunnen we dan samen gaan gebruiken.”

Door fusie op lange baan
De Visser krijgt bijval van onderwijswethouder Jaap van der Haar. Hij noemde de huisvesting van Dingstede eerder al ‘zeer complex’. Van der Haar houdt de optie voor renovatie nog wel open, maar verwacht dat het heel duur wordt. De afgelopen jaren is al ruim twee miljoen geïnvesteerd. “Ik denk dat er nog eens vijf of zes miljoen bij moet om dit gebouw weer op niveau te krijgen”, zegt hij. “Het probleem daarbij vind ik de verwachte krimp. Op beide scholen verwachten ze dat het aantal scholieren met twintig procent afneemt.”

“De afgelopen jaren hebben we meerdere keren gesproken over renovatie”, vervolgt de wethouder. “We kwamen niet tot een plan wat binnen de budgetten past. Toen de fusie in beeld kwam hebben we alles op de lange baan geschoven. Nu de krimp daar bovenop komt lijkt het me slim om alles opnieuw te bekijken.”

Volgens Van der Haar zou nieuwbouw op onderwijspark Ezinge praktisch mogelijk zijn. “Bij Stad en Esch ligt een grote parkeerplaats. Een nieuw gebouw met op de begane grond parkeerplaatsen en daarboven klaslokalen is voor ons een optie. Daarvoor is ruimte genoeg. Ik kan nu niet overzien wat verstandig is. De gemeente is verantwoordelijk voor goede accommodaties, maar we hebben geen schepen met geld.” Hij wijst erop dat Dingstede ook zelf zou moeten meebetalen. “We moeten de handen ineenslaan en samen tot oplossingen komen.” Omdat het zo complex is hakt hij de knoop niet zelf door. “Ik hoop dat het nieuwe college dat doet.”

Armoede
De komende weken werken school en gemeente aan een businesscase. “Alle cijfers op een rijtje”, vertelt De Visser. “Als straks het nieuwe college gevormd is kan ik dat overhandigen. Hopelijk lukt het dit jaar om een besluit te maken. Dit kan over twee à drie jaar gerealiseerd zijn.”

De Visser maakt daarbij de belofte dat Dingstede een zelfstandige school zal blijven. “Complete fusie staat absoluut niet op de agenda. Het blijven twee scholen, zodat leerlingen iets te kiezen hebben. Er zijn steden met één grote middelbare school maar dat vind ik een soort armoede. Het is juist de bedoeling om beide scholen te laten floreren, en dat lukt nu niet. Nieuwbouw voor Dingstede zou openbaar en gelovig onderwijs gelijkwaardig maken.”

Tekst en foto: RTV Meppel