Vergadering Raadscommissie en Informatieplein

Donderdag 11 mei 2023, 19:30 uur
Stadhuis (raadzaal)
Agendapunten
• Financieel actieplan

Informatieplein
Voorafgaand aan de raadscommissie vindt een informatieplein plaats in de centrale hal van 19:00 tot 19:30 uur. Commissieleden en geïnteresseerden kunnen hier vragen stellen over de agendapunten van deze raadscommissie.

Inspreken?
U kunt tijdens de raadscommissie uw mening geven over een (niet-)geagendeerd onderwerp. Wilt u gebruikmaken van deze mogelijkheid? Meld u dan aan via de raadsgriffie uiterlijk voor 12:00 uur op 11 mei 2023. Dit kan via de e-mail griffie@meppel.nl of telefonisch via 14 0522.

Tekst Gemeente Meppel/foto RTV Meppel