Gemeente

Vergadering Raadscommissie

Donderdag 25 januari, 19.30 uur stadhuis (raadzaal).

Agendapunten

• Initiatiefvoorstel – Verordening Jongerenraad gemeente Meppel 2023

• Intrekken verordening Sociaal Domein met betrekking tot peuteropvang

• Actieplan Fiets! Uitvoeringsagenda fietsbeleid 2024-2029

• Energietoeslag 2023

• Gemeenschappelijke regeling Reestmond per 1 juli 2024

• Verzoek herbenoeming toezichthouders Stichting Promes

De voorzitter nodigt u van harte uit om de raadscommissie bij te wonen. De vergadering begint om 19.30 uur in de raadszaal. De raadscommissie is ook live te volgen via: www.gemeenteraadmeppel.nl

Tekst Gemeente Meppel/ foto RTV Meppel