Gemeente

Vergadering Raadscommissie

Donderdag 14 september 2023,
19.30 uur stadhuis (raadzaal)
Agendapunten
• Omgevingsprogramma en plan MER Meppel – Noord IV
• Bestemmingsplan Com. De Vos van Steenwijklaan 10
• Integraal Veiligheidsplan gemeente Meppel
• Verordening naamgeving en nummering
• Begrotingswijziging 2023 Veiligheidsregio Drenthe (VRD)

Inspreken?
U kunt tijdens de raadscommissie uw mening geven over een (niet-)geagendeerd onderwerp. Wilt u gebruikmaken van deze mogelijkheid? Meld u dan uiterlijk donderdag 14 september vóór 12.00 uur aan bij de raadsgriffie. Dit kan via griffie@meppel.nl of 14 0522.

Tekst gemeente Meppel/foto RTV Meppel