Vergadering Raadscommissie

Donderdag 18 november 19.30 uur
Bespreekstuk
– Transitievisie Warmte
– Vaststelling uitgangspunten wijkaanpak Oosterboer
Hamerstukken
– Actualiseren nadere regels kwijtschelding gemeentelijke belastingen
– Riolering Reestlaan
Via www.gemeenteraardmeppel.nl kunt u vergaderingen live of achteraf zien en horen. U kunt gebruik maken van het spreekrecht als u zich 32 uur voor de vergadering meldt bij de griffier, e-mail griffie@meppel.nl of telefoon 14 0522. Uitzending via RTV Meppel zie rtvmeppel.nl (ook voor kabelfrequenties en -kanalen) of via de ether 93 MHz.