Vergadering Raad

Donderdag 25 november, 19.30 uur
Installatie duo-raadslid (CDA)
Bekrachtiging geheimhouding
– Bekrachtiging geheimhouding onderliggende stukken MPG 2021
– Bekrachtiging geheimhouding niet-geanonimiseerde versie onderzoeksrapport
Bespreekstuk
– Transitievisie Warmte
– Vaststelling uitgangspunten wijkaanpak Oosterboer
– Riolering Reestlaan
Hamerstukken
– Actualiseren van de nadere regels kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Via www.gemeenteraardmeppel.nl kunt u vergaderingen live of achteraf zien en horen. U kunt gebruik maken van het spreekrecht als u zich 32 uur voor de vergadering meldt bij de griffier, e-mail griffie@meppel.nl of telefoon 14 0522. Uitzending via RTV Meppel zie rtvmeppel.nl (ook voor kabelfrequenties en -kanalen) of via de ether 93 MHz.