Gemeente

Vergadering Raad

Donderdag 28 oktober 2021
19.30 uur
Burgerinitiatieven
– Pumptrackbaan Oosterboer
– Upgrade Skatepark Hesselingen
Bespreekstukken
– Prostitutiebedrijven, wijzigingen Algemene Plaatselijke Verordening
 Adviesrecht en participatieplicht buitenplanse omgevingsplanactiviteiten
– Gemeenschappelijke Regeling Regionale uitvoeringsdienst (RUD) Drenthe, conceptbegroting 2022
Kijk voor de volledige agenda op www.gemeenteraadmeppel.nl.
Via www.gemeenteraadmeppel.nl kunt u vergaderingen live of achteraf zien en horen. U kunt gebruik maken van het spreekrecht als u zich 32 uur voor de vergadering meldt bij de griffier, e-mail griffie@meppel.nl of telefoon 14 0522. Uitzending via RTV Meppel zie rtvmeppel.nl (ook voor kabel-frequenties en -kanalen) of via de ether 93 MHz.