Gemeente

Vergadering Raad

Donderdag 7 oktober 2021 19.00 uur
Agenda
– Verbeterplan informatisering (besloten)
– Carrousel Sociaal Domein
– Omgevingsvisie – Visie op de fysieke leefomgeving
De onderdelen van De Ronde zijn live te volgen via www.gemeenteraadmeppel.nl tenzij anders vermeld.