Vergadering Auditcommissie

Woensdag 13 juni 19.30 uur
– Jaarstukken 2017, financieel technische aspecten
– Aanbesteding accountantsdiensten 2019-2022&nbsp