Gemeente

Vergadering auditcommissie

Donderdag 7 september 2023,
19.30 uur stadhuis (raadzaal)
Agendapunten
• Afstemmingsoverleg
• Aanwijzingen accountantscontrole 2023
• Evaluatie werkzaamheden accountant
• Verdiepingssessie risicomanagement en weerstandsvermogen

Tekst Gemeente Meppel/foto RTV Meppel