Gemeente

Vergadering auditcommissie

Donderdag 8 september 2022,
19:30 uur Stadhuis (raadzaal)
Agendapunten
• Bijeenkomst ‘wat voor auditcommissie willen wij zijn’
• Afstemmingsoverleg
• Aanwijzingen accountantscontrole 2022