Nieuws

Verbouwplan Stadhuis kan anderhalf miljoen goedkoper

Van 7,8 miljoen euro naar 6,3 miljoen euro. De gemeente Meppel is met een nieuw plan gekomen voor de verbouwing van het stadhuis en de gemeentewerf. Het vorige plan vond de gemeenteraad namelijk te duur.

Volgens de gemeente is het 20 jaar oude stadhuis verouderd, en is de manier van werken veranderd. Het gaat dan vooral om de veiligheid van medewerkers en de spreek- en vergaderkamers die niet geluidsdicht zijn. De gemeenteraad stak eerder unaniem een stokje voor het plan, mede omdat er in de samenleving nauwelijks draagvlak voor is vanwege de hoge kosten. Daarom eist de raad dat alleen de noodzakelijke verbouwingen worden uitgevoerd, om zo de kosten te drukken.

In het nieuwe plan is de verbouwing van de raadzaal tot multifunctionele zaal komen te vervallen. De voornaamste besparing zit hem in het opzijleggen van geld voor tegenvallers. In het eerdere plan wilde de gemeente 1,3 miljoen euro hiervoor vrijhouden. Nu wordt dat verlaagd naar 300.000 euro. Over het algemeen verandert er dan ook – afgezien van de raadzaal – weinig in de plannen.

Komst politiebureau

De verhuizing van het politiebureau naar het stadhuis in 2021 heeft ertoe geleid dat er meer gefrustreerde bezoekers naar het stadhuis komen, schrijft de gemeente. De receptie van de gemeente is namelijk ook de receptie die de politie gebruikt. Alleen is de politie vijf uur in de week aanwezig, de gemeente iedere dag. “Receptiemedewerkers krijgen daardoor vaak te maken met boze en gefrustreerde inwoners die de politie fysiek willen spreken en wel op dat moment en niet een week later of binnen de 5 uur die beschikbaar is voor afspraken per week.”

De gemeente overweegt nu om noodmaatregelen te nemen om de veiligheid van medewerkers aan de balie te verbeteren, omdat de herinrichting van het stadhuis nog op zich laat wachten.

Vergaderruimten

De tweede grote aanpassing in het stadhuis die nodig is, is voor vergaderruimten. “De laatste jaren is het aantal medewerkers fors gegroeid (met meer dan 100), meer medewerkers betekent ook meer overleg. Maar het aantal vergaderruimten is niet gegroeid.” Ambtenaren huren daarom ruimtes buiten het stadhuis om te vergaderen.

Behalve dat er te weinig ruimtes zijn om te vergaderen, zijn de ruimtes die er zijn niet in een beste staat. Zo spreekt de gemeente over spreek- en vergaderkamers waarbij je de gesprekken in de kamer ernaast kunt ‘afluisteren’. “Dit geldt dus ook voor gesprekken met bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werker, vertrouwenspersoon, vertrouwelijke projecten of sollicitatiegesprekken.” En de kamers zijn niet voorzien van digitale gemakken.

Draagvlak

Het oorspronkelijke plan voor de verbouwing van het stadhuis kon op weinig sympathie rekenen van uit de inwoners. “Het is te begrijpen dat mensen die nooit afspraken hebben op het stadhuis de gedachte kunnen hebben dat het gebouw er prima uitziet. Echter gaat het om de binnenkant, en deze moet ondersteunend zijn in het werk”, reageert de gemeente daarop. “Klanten of partners ervaren de problemen zelf pas als ze fysiek of digitaal contact met de gemeente hebben. Dan vindt men het bijvoorbeeld hinderlijk dat het gesprek in de naastgelegen ruimte te volgen is.” En: “Inwoners en klanten moeten er van uit kunnen gaan dat men digitaal of fysiek overleg kan voeren en dat daarbij de privacy geborgd is.”

De gemeenteraad moet zich nog buigen over dit nieuwe plan.

Stefan Klomp RTV Drenthe