Schooltv

Veelbelovende pilot zorgtechnologie binnen STO

Zorgtechnologie is een aansprekend onderwerp binnen Sterk Techniekonderwijs (STO). Het biedt de mogelijkheid om in de wereld van techniek de wereld van ‘mens en gezondheid’ te introduceren. Omgekeerd biedt het thema ook de mogelijkheid om de wereld van technologie een plek te geven binnen zorg en welzijn. En het biedt de mogelijkheid om met verschillende disciplines gezamenlijk met dit thema aan de slag te gaan. Vanuit dit gedachtengoed werkten partners vanuit De Regiocampus in Meppel samen.

De vo-scholen Stad & Esch, SG Eekeringe en RSG Tromp Meesters willen de keuzevakken ‘Domotica en automatisering’ en ‘Technologie in zorg en welzijn’ aan hun leerlingen aanbieden, omdat zij tot de ontdekking kwamen dat deze vakken met elkaar overlappen. Vanuit de mbo-scholen Deltion College en Drenthe College is al veel deskundigheid op het gebied van deze thema’s. Dé kans dus om met elkaar een gezamenlijk aanbod te ontwikkelen voor de leerlingen en studenten van deze betrokken scholen. Een aanbod waarin multidisciplinair werken het uitgangspunt is.

Om in het klein de (on)mogelijkheid van het idee te ontdekken, werd in juni 2021 een driedaagse pilot georganiseerd. 16 leerlingen werden drie dagen ‘ondergedompeld’ in de wereld van zorgtechnologie.

De eerste dag bestond uit een introductie. Leerlingen kregen gastlessen vanuit ziekenhuis Isala en zorgorganisatie De Zorgzaak. Ze brachten een bezoek aan een verpleeghuis en op school werkten ze met robots en andere technologische toepassingen. Verder gingen ze de uitdaging aan om te ontsnappen uit een escaperoom.

Het practoraat Zorg & (Sensor)Technologie van het Drenthe College verzorgde de tweede dag met een casus over de stappen van ‘mensgericht ontwerpen’. Aan het einde van de dag lagen mooie suggesties voor oplossingen die bijdragen aan het realiseren van zelfregie.

Op dag drie gingen de leerlingen aan de slag met technologie. Deltion College, het Techlab van STO Zwolle en de Technologie & Zorg Academie (TZA) IJssel-Vecht hadden een programma in elkaar gezet. De leerlingen gingen aan de slag met onder andere robotarmen en sensoren. Ook maakten ze kennis met technologische toepassingen in de TZA Truck, klik hier voor een impressie.

De pilot was een positieve en leerzame ervaring, voor zowel de leerlingen als de docenten. Het biedt handvatten om een invulling te geven aan een breder programma. Het grote succes van deze pilot is de verbinding die is gemaakt tussen de bestaande ideeën en initiatieven in de regio om met dit thema aan de slag te gaan. Niet het wiel opnieuw uitvinden, maar als initiatiefnemers zelf het voorbeeld geven hoe je multidisciplinair samen kunt werken. De projectgroep ziet uit naar een geslaagd vervolg.