Schooltv

Veel te kiezen voor Entree-studenten in Meppel

De mbo-onderwijsorganisaties in Meppel, Terra en Drenthe College, willen de jongeren in deze regio het beste onderwijs aanbieden, in zoveel mogelijk richtingen én op ieders eigen niveau. Voor jongeren van 16 jaar of ouder die graag willen starten met een mbo-opleiding, maar geen vmbo-diploma hebben, is er een breed aanbod aan Entree-opleidingen op niveau 1. Deze Entree-opleidingen worden gezamenlijk door de mbo-scholen in Meppel aangeboden.

Samenwerking
Zowel Terra MBO als Drenthe College in Meppel bieden Entree-opleidingen aan. Terra doet dit in de groene richtingen zoals planten, dieren, voeding, (groene) retail en logistiek. Drenthe College in de richtingen verkoop, techniek, logistiek, mobiliteit, horeca, dienstverlening en bouwen, wonen & onderhoud. Ook is er Entree NT2 voor anderstaligen.

Door op inhoud samen te werken en elementen van beide scholen te combineren, kunnen de studenten gezamenlijk onderwijs krijgen. Bijvoorbeeld tijdens een praktijkdag op een bedrijf dat allerlei facetten vanuit de verschillende opleidingsrichtingen aanbiedt, zoals een vakantiepark, zorgboerderij, verzorgingshuis, manege of speeltuin.

Op deze manier krijgen studenten binnen hun opleiding met veel verschillende thema’s en werkzaamheden te maken en leren ze door te doen. Ze doen meer ervaring op en hun belevingswereld wordt groter, waardoor ze ook beter kunnen ontdekken waar hun passie ligt. Op deze wijze worden de Entree-studenten uit Meppel waardevolle medewerkers voor het bedrijfsleven in de regio.

Entree-onderwijs vanuit één plek in Meppel
Naast deze samenwerking op inhoud, worden de Entree-opleidingen na de voorjaarsvakantie van 2023 ook vanaf één locatie aangeboden. Namelijk vanuit de locatie van Terra MBO in Meppel. Dit betekent dat de Entree-opleidingen van Drenthe College, nu nog gehuisvest in Cultureel Centrum De Plataan, gaan verhuizen naar het gebouw van MBO Terra aan de Werkhorst.

In deze vestiging krijgen de Entree-studenten van zowel Terra als Drenthe College een afdeling die compleet is ingericht op Entree-onderwijs in alle richtingen. Daarnaast kan er ook gebruik worden gemaakt van de verschillende praktijklokalen.

Entree-opleidingen leiden op tot waardevolle arbeidskrachten
Een Entree-opleiding duurt 1 jaar. Met een Entree-diploma kan de student als assistent aan de slag op de arbeidsmarkt of doorstromen naar een mbo-opleiding op niveau 2.

Kenmerkend voor de Entree-opleidingen is dat er veel wordt geleerd in de beroepspraktijk. Hoeveel praktijkles de student krijgt is afhankelijk van de gekozen leerweg. De Beroepsopleidende Leerweg (BOL) bestaat uit school en stage en bij de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) wordt werken en leren gecombineerd. Daarnaast krijgen studenten intensieve (individuele) coaching en loopbaanbegeleiding. Door alle praktijkervaring en persoonlijke begeleiding, zijn jongeren met een Entree-diploma op zak waardevolle arbeidskrachten op de arbeidsmarkt.

Intentie tot fusie
In december 2022 hebben de besturen van Terra en Drenthe College een verklaring ondertekend waarin ze de intentie uitspreken per 1 augustus 2024 met elkaar te fuseren tot een krachtige instelling voor voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs voor de regio’s Drenthe en Groningen.
In de tussentijd weten de scholen elkaar al goed te vinden en zijn er diverse initiatieven ontplooid die in onderlinge samenwerking worden uitgevoerd. De samenwerking op gebied van Entree-opleidingen in Meppel is hier een voorbeeld van.

Samen kunnen de scholen beter inspelen op de behoeften van studenten en het werkveld en de opgaven waar de regio voor staat. Onder het motto “samen voor de regio; onderwijs als verschilmaker” kunnen beide scholen in gezamenlijkheid een breed en nabij palet aan opleidingen in het (voorbereidend) beroepsonderwijs aanbieden met eigentijds onderwijs voor jongeren en volwassenen en keuzemogelijkheden en doorstroomroutes voor leerlingen en studenten.

Tekst/foto Terra/DC