Regio

Tweede Kamer wil snel onderzoek naar station Staphorst

De Tweede Kamer wil dat er een onderzoek komt om te kijken of een treinstation in Staphorst ‘naar voren kan worden gehaald’. Staphorst wordt al jaren aan het lijntje gehouden over een nieuw treinstation. Dat vinden politici in die gemeente, maar ook een meerderheid van de Tweede Kamer.

De tegenstelling tussen Den Haag en de provincie kan niet groter. Het bestuur van Overijssel liet onlangs aan Staphorst weten dat een station voorlopig geen haalbare kaart is. Tot groot verdriet van lokale en regionale politici die al jarenlang pleitten voor opnieuw een station in Staphorst.

Volgens PvdA-Tweede Kamerlid Nicki Pauw-Verweij ‘wordt de gemeente aan het lijntje gehouden met wisselende onderzoekstrajecten die van niets naar nergens leiden’. Pouw en de andere indieners van de motie willen dat er meer plattelands-stations komen om de bereikbaarheid van de regio op peil te houden.
In de ‘nee-stand’

Maar de provincie Overijssel staat in de ‘nee-stand’. Het is geen haalbare kaart. Een stop in Staphorst zou gevolgen hebben voor de hele dienstregeling rond provinciehoofdstad Zwolle. Bovendien kan een nieuw station niet worden aangelegd zonder aanpassingen aan het spoor en de andere infrastructuur. Dus even ‘een halte aan de spoorlijn erbij plakken’ kan dus niet eenvoudig.

Tenslotte zou volgens Gedeputeerde Staten van Overijssel en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat er eerst een andere vervoeder op het traject moeten gaan rijden voordat er überhaupt in Staphorst getopt kan worden. Nu heeft NS daar het alleenrecht om treinen te rijden en een ‘decentralisatie’ (zoals dat heet) waarbij een andere vervoeder een verbinding overneemt of op dezelfde verbinding mag rijden is afgeketst in gesprekken tussen het Rijk en de provincie Friesland. Staphorst zou dan een stop worden van de stoptrein Zwolle – Meppel – Leeuwarden maar die lijn blijft in handen van de NS tot zeker 2035. En daarmee lijkt een mogelijk nieuw station op z’n minst op de lange baan te worden geschoven.

Zijn er genoeg reizigers?
Het lijkt het er wel op dat er genoeg reizigers zijn. Uit onderzoek – uit 2015 – blijkt dat er zo’n 900 tot 1100 in- en uitstappers per dag zijn. Uit nog eerder onderzoek kwamen 1300 potentiële reizigers boven drijven. Dan moet je wel de reizigers buiten de kern Staphorst aan de lintbebouwingen van Rouveen en Staphorst zelf meetellen. En daarover is bij NS twijfel want die mensen hebben de op- en afritten van de A28 weer vlak bij de voordeur en dan ben je met de auto snel in Zwolle en Meppel. De meeste potentiële treinreizigers zouden naar Meppel reizen voor school en werk.

Trein veel sneller dan de bus
Over de noodzaak van een station in Staphorst concludeert Overijssel dat ‘het huidige vervoersaanbod passend is bij de vraag’. Buslijn 40 rijdt de hele week en op schooldagen is er de extra scholierenlijn 640. Deze bussen rijden tussen Meppel en Zwolle. Maar met de bus rechtstreeks naar Zwolle duurt 52 minuten en eerst met de bus naar Meppel en dan met de trein naar Zwolle is met 49 minuten niet korter. Een trein van Staphorst naar Zwolle doet er een dikke 10 minuten over en ook naar Meppel is het met drie minuten drie tot vier keer zo snel als met de bus.

RTV Drenthe Serge Vinkenvleugel. foto Roef Ankersmit