Regio

Treant gaat verder met één kwaliteitskeurmerk

Treant wil de verbinding tussen de ouderen- en de ziekenhuiszorg versterken. Eenzelfde manier van beoordelen van de kwaliteit van zorg is daarbij belangrijk. Daarom controleerde het team van kwaliteitsinstituut Qualicor de kwaliteit van zorg van de zeventien woonzorglocaties van Treant. Het bleek een succesvolle test. De ziekenhuis- en ouderenzorg gaan samen verder.

In september bezocht het toetsingsteam van Qualicor Europe de woonzorglocaties van Treant. Het team ging ook op bezoek bij bewoners en cliënten thuis. Qualicor toetste de kwaliteit en -veiligheid van de zorg, zoals die in de praktijk wordt gegeven. Na deze positieve uitkomst van de toetsing kan de ouderenzorg aansluiten bij het Continu Verbeterprogramma van Treant.

Continu Verbeterprogramma
Het Continu Verbeterprogramma bestaat uit drie toetsen, verdeeld over vijf jaar. Treant richt samen met Qualicor Europe de toetsen in om ze zo aan te laten sluiten bij de strategische doelen en belangrijke thema’s van Treant als organisatie. Hierdoor geeft het nog meer ondersteuning om continu kwaliteitsdenken én -verbeteren een vast onderdeel te laten zijn in de dagelijkse praktijk.

Eerste gezamenlijke kwaliteitscontrole in 2023
Zowel de woonzorg- als de ziekenhuislocaties krijgen in mei 2023 de eerste toetsing van het Continu Verbeterprogramma van Qualicor. Een logische stap om zo binnen geheel Treant dezelfde kwaliteitstaal te spreken.

Uitreiking kwaliteitskeurmerk
Ellen Joan van Vliet, CEO bij Qualicor Europe, overhandigde woensdag 23 november het kwaliteitskeurmerk: ‘Hoe blijf je je eigen leven leven? Onze auditoren hebben ervaren dat Treant Ouderenzorg dit mogelijk wil maken door iedere dag te zorgen voor veiligheid en comfort. Op maat en met aandacht, door samen te werken met de mens achter de cliënt.’

Toetsen met respect
Door de waarderende (respectvolle) manier van toetsen door Qualicor, ontstaat een veilige en stimulerende omgeving voor de zorgverleners. Door actief te vragen wat wel goed gaat en spiegels op een respectvolle manier voor te houden, moedigt het toetsingsteam zorgprofessionals aan om vanuit eigen motivatie te verbeteren.

Willeke Helthuis, manager Kwaliteit & Veiligheid bij Treant: ‘Ik ben trots op deze mooie ontwikkeling binnen onze organisatie. Dat we onze kwaliteit nu als één organisatie laten toetsen, zorgt voor een zichtbare verbinding tussen de ouderen- en ziekenhuiszorg. Meer naar buiten treden als één Treant is een van onze belangrijkste doelen voor de komende jaren’.

Treant/ foto Treant. Ellen Joan van Vliet van Qualicor overhandigt het kwaliteitskeurmerk aan Paula Nelissen (voorzitter RvB Treant) en zorgmedewerkers van alle zeventien woonzorgcentra van Treant]