Nieuws

Topma stopt als commissievoorzitter onvrede met politieke cultuur

Het blijft onrustig in de Meppeler politiek. SP’er Xander Topma heeft besloten terug te treden als commissievoorzitter. Na een verwarrend debat over cultuur afgelopen donderdag is voor hem de maat vol. Hij hekelt de manier waarop het afgelopen jaar politiek is bedreven in Meppel.

“De manier waarop besluitvorming heeft plaatsgevonden, en dan bedoel ik het complete traject, staat in mijn beleving dusdanig ver af van hoe dat zou moeten gaan, dat ik hiervoor in de toekomst niet langer de verantwoordelijkheid kan en wil dragen als commissievoorzitter”, schrijft Topma op X over het cultuurdebat van afgelopen donderdag. In dat debat sprak Topma al over achterkamertjespolitiek, wat uiteindelijk een weinig concrete cultuurnota opleverde. Daarover uitte hij zijn zorgen.

Topma gaat nu een stap verder en trekt zich per direct terug als commissievoorzitter. In raadscommissies die hij voorzat, bereiden raadsleden op bepaalde thema’s de raadsvergadering voor. Zo kan er voorafgaand aan besluitvorming van gedachten worden gewisseld en kunnen burgemeester en wethouders om toelichting worden gevraagd. De SP stelt geen andere kandidaat beschikbaar als voorzitter.

Strubbelingen
Het smeult al langer in de politiek in Meppel. Na de vorming van een coalitie (Sterk Meppel, VVD en D66) kregen oppositiepartijen het gevoel dat zij volledig buitenspel zijn gezet. Het leidde ertoe dat in juli het stemmen werd gestaakt over de begroting. Na de zomer kwam er een opmerkelijke toespraak van burgemeester Korteland over die situatie, hij vond het ‘zonde van democratisch recht’ dat de vergadering vroegtijdig eindigde. Eerder dit jaar was er kritiek van oppositiepartijen ChristenUnie en SP over het aantal onderwerpen (en de inhoud daarvan) dat behandeld wordt.

In zijn verklaring op X gaat Topma in op de verstoorde verhoudingen. Volgens hem is er een mooi systeem van commissie- en raadsvergaderingen, alleen werkt dat niet met de huidige bezetting. “Het doet mij dan ook pijn om te zien dat sinds het begin van deze raadsperiode in toenemende mate geen of nauwelijks gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden om op een zorgvuldige manier van gedachten te wisselen en om daarmee de goede besluiten te nemen aan het einde van het besluitvormingstraject.”

Topma stelt dat hij het geen probleem vindt als partijen en raadsleden het inhoudelijk over een onderwerp oneens zijn. “Dat is politiek en hoe het zou moeten zijn.” Hij vindt dat op dit moment raadsleden ‘weigeren echt naar elkaar te luisteren en daar vervolgens naar te handelen’. “Dat is wat mij op dit punt heeft gebracht.”

Stefan Klomp RTV Drenthe/ foto Sjoerd Banga