Nieuws

Toekomst Grote of Mariakerk nog onzeker

In maart 2021 is bureau XPEX uit Amsterdam op verzoek van de Protestantse Gemeente en de stichting Grote of Mariakerk begonnen met een herbestemmingsonderzoek van de Grote of Mariakerk. Als onderdeel van dit onderzoek voerde het bureau gesprekken met vertegenwoordigers van verschillende geledingen uit de Meppeler samenleving.

In december 2022 heeft bureau XPEX de resultaten van dit herbestemmingsonderzoek gepresenteerd. Het bureau kwam daarbij tot de conclusie dat verhuizing van de Meppeler bibliotheek naar de Grote of Mariakerk de beste optie zou zijn. Op dat moment had de Protestantse Gemeente Meppel de kerk afgesloten en was het gebouw voor geen enkele activiteit beschikbaar. De PGM is nog steeds eigenaar van het kerkgebouw.

Gemeente
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Meppel heeft aangegeven niet te kunnen meewerken aan de verhuizing van de bibliotheek naar de Grote of Mariakerk. De belangrijkste redenen zijn dat verhuizing van de bibliotheek niet past in het beleid ten aanzien van de gemeentelijke gebouwen en dat de gemeente op termijn een financieel risico op zich af ziet komen.

Alternatief
Het bestuur van de stichting Grote of Maria kerk heeft inmiddels onderzoek gedaan naar alternatieven die zouden kunnen leiden tot een plan B. Daarbij zijn onder andere gesprekken gevoerd met enkele Meppeler ondernemers die mogelijkheden zien het kerkgebouw een nieuwe bestemming te geven. Een van de ondernemers gaf aan de kerk te willen overnemen en bij de exploitatie te denken aan de organisatie van gala’s, festivals en andere activiteiten in de ruimste zin. Ook zou het gebouw waar mogelijk beschikbaar zijn voor rouw en trouw en bleef de mogelijkheid van het houden van concerten bestaan.

Recent heeft het bestuur van de stichting Grote of Mariakerk hierover gesproken met het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Meppel. Dit college gaf aan geen bezwaar te hebben tegen plan B. Men had waardering voor het plan dat de stichting ontvouwde. De rol van de stichting zou in het verdere traject voornamelijk begeleidend zijn en zodra de Protestantse Gemeente Meppel het kerkgebouw zou hebben overgedragen aan de ondernemer zou de rol van de stichting Grote of Mariakerk nog slechts marginaal zijn.

Vertegenwoordigers van de stichting hebben dit plan besproken met een afvaardiging van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Meppel. In dat gesprek werd een positieve houding van B&W duidelijk. Daarnaast legde de stichting de eerste contacten met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, omdat zowel het kerkgebouw als het orgel de status van Rijksmonument hebben.

Onverwachte wending
In het positieve gevoel van de stichting kwam vorige week een onverwachte wending toen het College van Kerkrentmeesters liet weten dat het – zonder medeweten van de stichting en de geïnteresseerde ondernemer – een gesprek had gevoerd met een andere plaatselijke ondernemer, die aangaf de kerk ook te willen overnemen. Het stichtingsbestuur vindt dit onjuist en voelt zich overvallen door de handelwijze waarbij tijdens lopende gesprekken ook overleg met een andere partij wordt gevoerd. Bijkomend gevolg was ook dat de eerste geïnteresseerde ondernemer zich niet serieus genomen voelde en zich terugtrok. De stichting betreurt deze gang van zaken, temeer omdat in de gesprekken die de stichting met deze ondernemer heeft gevoerd de mogelijkheid van rouw en trouw, van concerten en andere activiteiten als deel van de totale exploitatie van het kerkgebouw was geborgd.

De stichting overweegt over te gaan tot opheffing. Op deze wijze ziet de stichting geen rol meer voor zich zelf. De toekomst van de Grote of Mariakerk ligt, ondanks alle inspanningen van de stichting, weer volledig open.

Tekst Stichting Grote of Maria Kerk/ foto RTV Meppel