Nieuws

TenneT bouwt hoogspanningsstation in Meppel

TenneT gaat samen met Enexis Netbeheer een nieuw hoog- (en middenspanningsstation (110/20 kV) realiseren op het geplande bedrijventerrein Meppel Noord III langs de A32.

Het nieuwe hoogspanningsstation krijgt een ondergrondse kabelverbinding met het hoogspanningsstation bij Hessenpoort Zwolle. Het college van de gemeente Meppel is positief over de plannen en zal meewerken aan de totstandkoming.

Wethouder Klaas de Vries: “Het vergroten van de netcapaciteit is belangrijk voor Meppel. De komende jaren wacht ons een aantal grote opgaven. We willen bijdragen aan de woningnood door huizen te bouwen, willen kansen voor bedrijvigheid uitbreiden en onze woonwijken en bedrijventerreinen aardgasvrij maken. Om die ambities te realiseren en aan de toenemende vraag te kunnen voldoen, moet de netwerkcapaciteit in tien jaar tijd verdubbelen. Met de komst van een hoogspanningsstation op Noord III zetten we daarin een grote stap.”

Klaas Bakker, directeur Grote Projecten Noord bij TenneT: “Samen werken we zo aan een voorspoedige realisatie van dit project. Dat is in het belang van Meppel, de economische ontwikkeling en de energietransitie. Dit station is een belangrijk onderdeel in het versterken van het regionale hoogspanningsnet”.

Het nieuwe hoog- en middenspanningsstation op bedrijventerrein Meppel Noord III is onderdeel van het programma Drents Overijsselse Netversterking. TenneT – dat samen optrekt met de regionale netbeheerders Rendo en Enexis – investeert in uitbreiding van hoogspanningsstations, nieuwbouw van vier nieuwe hoogspanningsstations en de aanleg van kabelverbindingen voor het aansluiten op het elektriciteitsnet. Uitvoering van de werkzaamheden is gepland tussen 2023 en 2028.

De netbeheerders gaan deze winter omwonenden, bedrijven en andere belanghebbenden informeren over de plannen. Waar de ondergrondse kabelverbindingen precies komen te liggen is nog in onderzoek. TenneT start later dit jaar met de communicatie over tracé-alternatieven voor de ondergrondse verbindingen, zoals met informatiebijeenkomsten.

Foto Shutterstock