Nieuws

Te weinig steun voor klimaatnoodtoestand in Meppel

In Meppel diende GroenLinks-raadslid Anouk de Vlieg gisteravond een motie in met de titel ‘klimaatnoodtoestand vraagt om actie’. Het lukte De Vlieg niet om de noodtoestand uit te roepen, een meerderheid stemde tegen. Toch blijft ze hoopvol. “Ik hoop op hulp uit Den Haag.”

De Vlieg vroeg twee dingen: het uitroepen van de klimaat noodtoestand, en een betere CO2-rapportage van de gemeente. “Onze motie heeft het niet gehaald. Dat is heel verdrietig”, aldus De Vlieg. “CDA, Sterk Meppel en VVD zagen het niet zitten. Het zou teveel geld en ambtelijke inzet kosten. Natuurlijk kost het dat, we zitten in een klimaatcrisis en we moeten alles doen om CO2 neutraal te worden. We willen in 2040 klimaatneutraal zijn, maar als we de grootste gevolgen van klimaatverandering tegen willen gaan moeten we dat tien jaar vervroegen.”

Betere regelgeving
Van 31 oktober tot 12 november is in Glasgow een internationale klimaattop. Daar maakten wereldleiders afspraken over tegengaan van klimaatverandering. Het is een wereldwijd probleem, maar de oplossing begint lokaal vindt De Vlieg. “Iedereen moet in actie komen, van grote wereldleiders tot lokale initiatieven zoals tochtstrippen plakken in je woning.

De Vlieg wil ook een beroep doen op de landelijke overheid in Den Haag. Ze wil betere regelgeving, en meer geld voor de lokale klimaatdoelen. Hoeveel geld is onduidelijk. “Het ontbreekt aan overzicht omdat er momenteel nog geen klimaatrapportage is”, vervolgt De Vlieg. “Het zou goed zijn als de gemeente daarmee komt. Als je niet weet waar je staat qua CO2-uitstoot, weet je niet wat hoeveel je moet doen. Hoe wil je dan naar Den Haag duidelijk maken hoeveel geld nodig zijn? Helaas wil wil de wethouder daar vooralsnog niet aan.”

Weilanden leeg
“Ik heb wel goede hoop dat de nieuwe regelgeving er komt”, vervolgt De Vlieg. “In Meppel stellen we bijvoorbeeld niet verplicht dat bedrijven zonnepanelen op hun daken leggen. Daardoor komen er straks meer zonnepanelen op weilanden te liggen. Dat vinden wij echt zonde omdat er nog veel bedrijfspanden vrij zijn. De wethouders zijn bang dat bedrijven bij zo’n verplichting niet langer kiezen om zich te vestigen in Meppel, maar in buurtgemeenten. Als de landelijke overheid diezelfde verplichting stelt is die concurrentie er niet meer tussen gemeenten en dat zou voor Meppel veel schelen. Dat helpt ons om de zonnepanelen uit de weilanden te houden.”

Het zou haar helpen als meer gemeenten dezelfde oproep doen aan de rijksoverheid. “Als deze omroep vaker komt raakt Den Haag vanzelf onder de indruk.”

Foto Shutterstock