Kerk

Sunday Celebration in Kruiskerk Diever

Op zondag 9 oktober is er in de Kruiskerk in Diever een Sunday Celebration met The Choir Company o.l.v. Maarten Wassink. Samen met leden van het koor en gasten vormen we samen een mee-zing-Koor. Sluit aan bij een avond met enthousiaste lofliederen, maar ook momenten van rust, gebed en aanbidding. Aanvang 19.15 uur, toegang vrij. Na afloop koffie/thee en ontmoeting.