Schooltv

Studenten DC Meppel doen onderzoek v. organisaties

Tweedejaarsstudenten Business College van Drenthe College in Meppel zijn eind november gestart met het project Charity. Iedere donderdag wordt in groepsverband gewerkt aan onderzoeksvragen van twaalf vrijwilligersorganisaties en bedrijven uit de regio. Dit gebeurt afwisselend in het Groene Café van het Ondernemerspunt – onderdeel van Regiocampus – en online via Teams. Op deze manier wordt de geleerde theorie in de praktijk gebracht en maken de DC-studenten kennis met vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke problemen.

“De studenten werken aan echte opdrachten uit de regio, dat maakt dit project extra leuk”, laat docent Lizette van Domburg weten. Drenthe College is één van de onderwijsinstellingen is die samenwerkt met het Ondernemerspunt van de Regiocampus. Bij het Ondernemerspunt gaat het over échte opdrachten van opdrachtgevers, zodat studenten zinvol bezig zijn voor de regio.

De uitgebreide onderzoeken worden gedaan aan de hand van de stappen die tijdens de theorielessen van het vak Marktonderzoek zijn geleerd. Lizette: “Als eerste wordt een onderzoeksvraag met de opdrachtgever geformuleerd. Om een voorbeeld te geven de onderzoeksvraag van Stichting Schuldhulp Meppel is: Hoe krijgt SchuldHulpMaatje meer bekendheid in de gemeente Meppel en hoe kunnen we potentiële hulpvragers in een zo vroeg mogelijk stadium bereiken.” Vervolgens wordt door de studenten desk- en fieldresearch gedaan en een onderzoeksrapport met conclusie en aanbevelingen geschreven. “Als de maatregelen het toelaten worden de onderzoekresultaten donderdag 3 februari bij het Ondernemerspunt gepresenteerd. Daar kijken we erg naar uit.”

Tijdens het onderzoek wordt er door de studenten volop samengewerkt met de opdrachtgevers. Zo geven de opdrachtgevers (on)gevraagd advies, maar denken ook bijvoorbeeld mee in welke vorm research kan plaatvinden. Ook beoordelen zij de eindpresentaties. Onderzoek wordt gedaan voor Koel ICT, Podium Meppel, Rode Kruis, Samen Solidair, Sociaal jeugdwerk, Sportclub MSC, Stad & Esch, stichting Engelgaarde, Vriend Sport, Welzijn Mensenwerk, Winkeliersvereniging Meppel en stichting Schuldhulp Meppel.

Onder het Business College van Drenthe College Meppel vallen alle mbo-opleidingen op niveau 3 en 4 in de richtingen Handel & Ondernemen en Office, Economie & Communicatie. Studenten worden breed opgeleid en werken in projecten als deze samen met de verschillende opleidingsrichtingen. De studenten leren van elkaar. Bijkomend voordeel is dat studenten die twijfelen over de gekozen opleiding nog in leerjaar 1 kunnen switchen, zonder studievertraging op te lopen.