Nieuws

Sterk Meppel, VVD en D66 maken stap in formatieproces

De fracties van Sterk Meppel, VVD en D66 hebben gisteravond een stap gemaakt in de formatie. De partijen hopen in mei een akkoord te hebben.

“Wij, Sterk Meppel, VVD en D66, hebben donderdagavond 7 april jl. bij elkaar gezeten voor een informatieve avond”, schrijven zij in een brief. In de gesprekken zijn de verwachtingen van het formatieproces besproken. “En er heeft een nadere kennismaking plaatsgevonden met de beoogd procesbegeleider. Aanstaande dinsdag zal er nadere informatie volgen.”

De andere raadsleden worden tijdens de formatie wekelijks op de hoogte gebracht van de vorderingen. “Met dezelfde inachtneming van zorgvuldigheid die bij een formatieproces past, zullen wij geen tijd verloren laten gaan. Echter kwaliteit gaat boven snelheid voor ons. Dat betekent dat wij geen zaken afraffelen, maar goed bespreken alvorens een volgende stap gezet wordt. Hoewel een tijdsindicatie op dit moment nog lastig te geven is, zou een eventueel akkoord bij gezamenlijk welbevinden medio mei opgeleverd kunnen worden.

Wel willen wij benadrukken dat wij meer tijd zullen nemen indien dit nodig blijkt en het formatieproces hierom vraagt. Wij willen alle fracties nogmaals hartelijk danken voor de inbreng in de raadsvergadering op 30 maart 2022. Dit geldt ook voor de uitgesproken steun om dit proces samen in te gaan.”

Foto Arjan Tien De lijsttrekkers op de uitslagenavond