Exposities

Stedelijk Museum: Jo Alting, verrassende collectie in de verkoop

Vanaf 13 juli a.s. , officiële opening op 14 juli a.s. Al tijdens zijn leven kon Jo Alting (1924 – 2010) rekenen op een grote schare bewonderaars van zijn kunstwerken. Vele Meppelers hebben tekeningen en schilderijen van zijn hand in hun bezit. Hans Giethoorn (1938 – 2022), grafisch ondernemer, was een enorme fan van Jo Alting en heeft veel van zijn werk verzameld. Alting huurde van hem een atelier en voldeed de huur met kunstwerken. Deze verzameling wordt komende maanden te koop aangeboden in Stedelijk Museum Meppel. Een uitgelezen kans voor de Meppeler verzamelaars om hun collecties aan te vullen.

Nieuwe zilver expositie: In de zilvervitrine van Stedelijk Museum Meppel zijn stukken van maar liefst twaalf Meppeler zilversmeden te zien, die werkzaam waren in de eerste helft van de 19e eeuw. In die tijd verschenen er de bekende Meppeler familienamen, zoals Cornelis Ogterop, die heden geworteld zijn in de Meppeler identiteit. Stedelijk Museum Hoofdstraat 22, 7941 AG Meppel. Stedelijk Museum Meppel is geopend op wo – zo van 13.00-17.00 uur, uitgezonderd officiële feestdagen. Zie website www.stedelijkmuseummeppel.nl

Foto Cheryl Groen