Schooltv

Stad & Esch krijgt vrijeschool leerroute

Volgend schooljaar kan het er al zijn: een vrijeschool leerroute binnen het voortgezet onderwijs op Stad & Esch. De initiatiefgroep Bovenbouw Vrijeschool Meppel en de directie en het bestuur van Stad & Esch hebben elkaar hierin namelijk gevonden. Samen hebben zij een plan en een ambitie: binnen Stad & Esch zal, bij voldoende belangstelling, in augustus 2023 een vrijeschool leerroute starten. De vrijeschool leerroute omvat minimaal de eerste twee leerjaren van het voortgezet onderwijs. Binnen de leerroute worden die klas 7 en 8 genoemd. En mogelijk een derde leerjaar (klas 9).

Voor ouders en leerlingen van de vrije basisschool De Toermalijn in Meppel gaat hiermee een lang gekoesterde wens in vervulling. Daarnaast is het voor leerlingen en ouders die de vrijeschool nog niet kennen een mooie kans om kennis te maken met het vrijeschoolonderwijs. Want het voortgezet vrijeschoolonderwijs staat open voor leerlingen en ouders van álle gezindten en álle achtergronden. De leerroute is dus bedoeld voor leerlingen van alle basisscholen uit Meppel en omgeving die volgend schooljaar de overstap maken naar het voortgezet onderwijs.

Foto Google Streetview