Gemeente

Spreekuur sociaal ombudsvrouw

Bij sociaal ombudsvrouw Jozien Schrale kunt u terecht met vragen en zorgen over de uitvoering van zorg en ondersteuning door de gemeente. U kunt haar mailen via ombudsvrouw@meppel.nl of bellen via 06 4685 7035.

Maak een afspraak
Van juli tot oktober 2023 is er geen spreekuur. Wel kunt u een afspraak maken voor een huisbezoek of kan zij u treffen in het Spectrum. Spreek haar voicemail in met uw naam en telefoonnummer als de telefoon niet wordt opgenomen. De sociaal ombudsvrouw belt u binnen vijf werkdagen terug.

Tekst gemeente Meppel/foto RTV Meppel