Schooltv

Sloophamer voor Mackayschool Meppel?

‘Nieuw pand is de allerbeste oplossing’ Op zijn bureau ligt een brief. Aangetekend: Dennis Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs. “Dit is het begin”, zegt Niels Strolenberg van onderwijsstichting Promes in Meppel. “Hiermee gaan we de wettelijke muren van het gespecialiseerd onderwijs doorbreken.” Daarbij stopt het niet voor Strolenberg, hij wil ook schoolmuren doorbreken. Letterlijk.

Strolenberg is bestuurder van Promes. Onder die onderwijskoepel valt het gespecialiseerd onderwijs in Meppel en de regio: de Reestoeverschool en de Mackayschool. Voor die scholen is een nieuwe visie opgesteld, en daar moet de onderwijsminister bij helpen. De visie van Strolenberg is dat kinderen die terechtkomen op het gespecialiseerd onderwijs makkelijker van niveau moeten kunnen veranderen. “We willen ons niet meer houden aan een aantal bepalingen in de wet. Dan hebben de speciale scholen in Meppel de kans om nauwer samen te werken. Nu blokkeert de wet dat kinderen van verschillende scholen samen onderwijs krijgen. Daarmee kunnen we kansen voor kinderen die even willen vertragen, of willen versnellen, vergroten.”

“Ik wil afstappen van het gemakkelijk stickertjes plakken”, vervolgt Strolenberg. “Jongetjes en meisjes krijgen nu te snel een diagnose, een sticker. Dat is lang niet altijd helpend voor onderwijs voor een leerling. Het gaat om het echt zien van een leerling en daar de leeromgeving op inrichten. De ontwikkeling van een kind verloopt niet langs een kaarsrecht pad. Een kind ontwikkelt zich in wisselend tempo, zeker in het gespecialiseerd onderwijs Maar overstappen tussen schoolsoorten in het gespecialiseerd onderwijs, van dagbesteding naar schoolbankjes, of andersom, dat is heel ingewikkeld. Dat moet anders.”

Proefperiode
“Ik wil dat kinderen makkelijk kunnen switchen of dat een combinatie gemaakt kan worden. Zelfs voor dagdelen. Als een kind niet goed communiceert, maar wel lekker kan rekenen, dan is het volgen van rekenles op dit moment bijna niet mogelijk. In mijn plan moet een kind straks gewoon ‘s morgens begeleid basisonderwijs kunnen krijgen op de Reestoeverschool en ‘s middags intensieve begeleiding op de Mackayschool. Maar heen en weer bewegen op de ladder bestaat nu eigenlijk niet.”

Volgende week verwacht Promes de goedkeuring van minister Wiersma om kinderen makkelijker in nieuwe vormen onderwijs te laten volgen. “Ik verwacht dat we een proefperiode van vijf of zes jaar krijgen. De tijd is ook wel rijp om anders te kijken naar ons onderwijssysteem. Het ministerie ziet ook in dat tussen die soorten onderwijs horen geen schotten te zitten. Heel veel allerlei aparte onderwijsvoorzieningen, waar kinderen van elkaar gescheiden worden, is iets wat meer en meer tot het verleden gaat behoren.”

Boemeltje
Het doorbreken van de schotten neemt Strolenberg erg letterlijk. “Wat mij betreft gaat de sloophamer erin”, zegt hij. Het liefst verhuist hij beide scholen naar een nieuwe locatie waarin ze samen onder één dak zitten. Volgens hem past één gezamenlijke locatie perfect bij de nieuwe situatie die gaat ontstaan als Wiersma instemt met zijn visie. “De mogelijkheden zijn eindeloos. Als de speciale scholen onder één dak zitten wordt het veel makkelijker en schiet de onderwijskwaliteit omhoog en kinderen kunnen veel makkelijker onderwijs krijgen wat bij hen past. Zelfs meerdere keren per week als dat goed bij ze past. Ook heb je dan het hele ‘speciale’ lerarenteam bij elkaar. Die kunnen dan ook makkelijker kennis delen. Samenwerken gaat echt voor succes zorgen.” Als het Strolenberg lukt om een nieuw pand te bouwen, wil Cosis daar Kinderdagcentrum ‘t Boemeltje onderbrengen, zodat ook deze kinderen heen en weer kunnen ‘op de ladder’.

Foto Google Streetview