Schooltv

Samenlevingsschool Meppel van de baan:

“Raar als christelijk onderwijs verdwijnt”
Er komt geen samenlevingsschool in Meppel. Het idee om een basisschool te vormen met gecombineerd christelijk en openbaar onderwijs kwam vanuit de gemeenteraad, maar de schoolbestuurders zijn niet tot een akkoord gekomen. Wel kijken ze of andere vormen van samenwerking mogelijk zijn.

Ouderwets. Zo noemden raadsleden Marisa Grotens (VVD) en Jeannet Bos (D66) de schutting tussen openbaar en christelijk basisonderwijs. Daarom willen zij in nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen iets nieuws proberen: een basisschool met gecombineerd christelijk- en openbaar onderwijs. Ze vonden een meerderheid in de gemeenteraad om de mogelijkheden te onderzoeken en onderwijswethouder Jaap van der Haar ging in gesprek met de onderwijsbestuurders van Meppel. Dat gesprek liep op niets uit.

Onderwijsstichting Kindpunt verzorgt het christelijke onderwijs in Meppel en is fel tegenstander van dit plan. “Het belangrijkste argument voor mij is dat ik denk dat wij echt iets te bieden hebben”, zegt bestuurder Herman Langhorst. “Op dit moment kiest maar 30 procent van de ouders voor openbaar onderwijs. Wij hebben 54 procent. Dan zou het raar zijn als christelijk onderwijs hier verdwijnt.” Langhorst ziet namelijk geen verschil tussen een samenlevingsschool en een openbare school. “Omdat openbare basisscholen ook wel iets van godsdienstlessen geven wordt het een OBS met een ander naampje.” Daarnaast maakt Langhorst zich zorgen over keuzevrijheid van ouders en de mogelijke grootte van een samenlevingsschool. “We praten over een razendsnel groeiende nieuwbouwwijk. Mogelijk zitten daar straks 800 kinderen. Dat is veel te veel voor één school.”

Openbaar onderwijs teleurgesteld
“Ik vind het heel jammer”, reageert Niels Strolenberg. Hij is bestuurder van de openbare onderwijsstichting Promes. Hij wilde graag een samenlevingsschool realiseren, maar accepteert de uitkomst van het gesprek. “Al denk ik dat de sociale samenhang van de wijk beter wordt van één school. But it takes two to tango.”
De schutting is niet helemaal opgetrokken. Er komen twee zelfstandige scholen, maar ze worden wel gehuisvest onder één dak en een extern bureau gaat onderzoeken welke vorm van samenwerken wel mogelijk is. “Dat kan uiteenlopen van samen potloden inkopen tot het uitdelen van personeel”, vervolgt Strolenberg. “Er liggen natuurlijk wel kansen. Als we niet samenwerken lopen in één gebouw twee directeuren, twee taaldocenten en twee rekendocenten. Al dat personeel kost geld. Daarom was dus voorstander van één school samen. Nu dat niet lukt gaan we naar de meest optimale samenwerking. Als het aan mij ligt, komen we een heel eind en je weet nooit wat de toekomst brengt. Misschien vindt men dit nu eng, maar over tien jaar kan een hoop veranderd zijn.”

Respect voor de grondwet
Ook Wethouder Van der Haar is hoopvol dat er alsnog een goede samenwerking ontstaan. “Met name Kindpunt heeft een principieel punt dat het de christelijke identiteit wil behouden. Daarom gaan we twee scholen bouwen, maar wel onder hetzelfde dak. Daardoor kunnen vierkante meters heel makkelijk gedeeld worden. Als ene school meer leerlingen krijgt, krijgen zij meer ruimte en vice-versa. Als het aan mij ligt worden andere dingen gewoon samengedaan. Eén gymzaal en één lerarenkamer moet mogelijk zijn en qua kosten is dat voor de gemeente ook interessant.”

Van der Haar is vooral blij dat de gesprekken goed zijn verlopen, mede omdat hij zijn boekje eigenlijk te buiten ging. “Want over de inhoud van het onderwijs hebben we als gemeente niets te zeggen. Wij gaan alleen over de huisvesting.” Dat de schoolbestuurders toch aan dezelfde tafel kwamen zitten ziet hij daarom als een stap vooruit. “Helemaal als je je bedenkt dat ze elkaar vroeger met klompen bevochten”, aldus de wethouder met een knipoog.

Van der Haar vervolgt: “Ik zie ze wel naar elkaar toegroeien. In Meppel zijn middelbare scholen CSG Dingstede en RSG Stad en Esch recent ook met elkaar gefuseerd. Twee stromingen met één bestuur en dat vind ik een stap voorwaarts. Dat gaat voorlopig niet lukken in het basisonderwijs en ik ga ze er ook niet toe dwingen. Dat heeft geen enkele zin en daarvoor heb ik te veel respect voor de grondwet. Daarin is vrijheid van onderwijs verankerd.”

2025 eerste schooljaar
Langhorst is wel blij dat de gesprekken over de samenlevingsschool achter de rug zijn. “We kunnen nu echt stappen maken naar de bouw van de nieuwe scholen.” De eerste gegevens worden komende weken aangeleverd bij het ministerie van onderwijs in Den Haag.

“Het doel was om 1 augustus 2024 te openen”, zegt Langhorst. “Maar er is veel oponthoud geweest door corona en de bestuurlijke lagen. Ik denk dat het 1 augustus 2025 gaat worden. Om dat te halen moeten we nu wel de plannen gaan maken. Ik ben bestuurder van de christelijke onderwijsstichting en in onze statuten staat dat we christelijke scholen moeten openen. Dat gaan we doen in Nieuwveense Landen en op die school is iedereen welkom, ongeacht afkomst. Dan zijn wij toch ook een samenlevingsschool?”

Tekst: RTV Meppel. Foto: RTV Drenthe.