Regio

Samen fietsen voor suïcidepreventie

Hulpverleners en nabestaanden stappen op donderdag 9 september op de fiets om aandacht te vragen voor zelfdoding onder jongeren. Dat gebeurt op initiatief van GGZ Drenthe in samenwerking met 113 Zelfmoordpreventie, Stichting Route Jack, Break the Stigma for families, GGD Drenthe, Accare en Espria Ledenvereniging. Aanleiding hiervoor is de Wereld Suïcidepreventiedag op 10 september, een dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor zelfdoding om het onderwerp bespreekbaar te maken en steun te bieden aan nabestaanden.

In Drenthe sterven jaarlijks ongeveer 80 mensen door zelfdoding. Elke suïcide treft daarbij ongeveer 135 andere mensen, zoals familieleden, vrienden, buren, collega’s, klasgenoten of sportteamgenoten. Onder jongeren in de leeftijd van 10 tot 20 jaar is suïcide zelfs de grootste doodsoorzaak. Suïcides eisen drie keer zoveel slachtoffers als verkeersongevallen. Toch ervaren veel mensen een groot taboe op zelfdoding. Mensen met gedachten over zelfdoding durven deze veelal niet te delen. En mensen om hen heen durven er niet naar te vragen.
Het is belangrijk dat we makkelijker met elkaar in gesprek durven te gaan over psychische gezondheid. Gedachten over zelfdoding zijn vaak een reactie op heftige langdurige problemen. Iemand wil dat er een einde komt aan deze zware situatie en ziet geen andere uitweg. Daarom is het belangrijk zelfdodinggedachten bespreekbaar te maken zodat mensen de weg naar hulp kunnen vinden. Wil je praten https://www.113.nl/ of telefoon 113

Foto GGZ Drenthe