Samen aan zet voor een sociaal en fijn Meppel

Bekijk nu het jaarverslag 2021 van de Adviesraad Sociaal Domein Meppel (ASDM). In het jaarverslag kijkt de ASDM terug op 2021. Zij hebben het afgelopen jaar drie adviezen opgesteld en voorgelegd aan het college. De adviezen gingen over mobiliteit, verordeningen sociaal domein en over de verordening adviesraad sociaal domein. Ook heeft de ASDM meegepraat over verschillende onderwerpen en overlegtafels, zoals de omgevingsvisie. In 2022 werkt de adviesraad onder andere aan:
• nieuwe missie en visie
• vormen definitief dagelijks bestuur
• verbeteren van de toegang tot mantelzorgondersteuning
• gevolgen van de nieuwe Wet Inburgering
• energiearmoede
• Armoede & Eenzaamheid
• werkende armen
Lees het jaarverslag op www.meppel.nl/adviesraad.

Foto Shutterstock