Regiocampus partners in beeld

De Regiocampus is ondertussen een begrip in Zuidwest Drenthe en Noordwest Overijssel. 10 jaar geleden is de Regiocampus gestart en vanaf dat moment zijn er al veel mooie projecten, proeftuinen en initiatieven ontstaan. Naast dat er wat te vieren is wil de Regiocampus graag extra aandacht geven aan de partners en diens medewerkers, hiervoor zijn een aantal mooie activiteiten vormgegeven om #10 jaar Regiocampus te vieren. Deze zijn terug te vinden op de social media kanalen en de website van de Regiocampus.

In een interview met twee bestuurders van onze partners, Erwin Duits van Noorderboog en Simone van Ruth van Deltion College, wordt ingezoomd op langlopende projecten in de sector zorg en welzijn binnen de Regiocampus.

Enthousiaste studenten voeren vanuit het Ondernemerspunt verschillende opdrachten, projecten en onderzoeken uit voor ondernemers en organisaties uit de hele regio. Daarnaast worden er proeftuinen en projecten uitgevoerd in alle sectoren door medewerkers van de deelnemende Regiocampuspartners.

Project ‘Helpende Handen’
Eén van de successen van het afgelopen jaar is het project ‘ Regiocampus Helpende Handen’. Dit is een wijkleerbedrijf binnen de Regiocampus, die allerlei hand-en-spandiensten in de wijk uitvoert. “De studenten vinden dit project leerzaam en in de wijk ervaart men het wijkleerbedrijf als enorm helpend. Je brengt mensen bij elkaar, zorgt voor contacten en levert praktische diensten. Het is een mooie project waar zowel de onderwijsinstellingen, de bedrijven, de wijk en zijn inwoners erg blij mee zijn.” Vertelt Simone van Ruth, . Studenten kunnen ondersteunen bij diverse activiteiten, denk aan; hulp bij het huishouden, ondersteunen bij kinderfeestjes en activiteiten, het bereiden van maaltijden, samen erop uitgaan, taalmaatje en nog veel meer. Hulpvragen komen onder andere binnen via de website www.meppelvoorelkaar.nl.

Regiocampus Gilde
Een ander project van de Regiocampus is het Regiocampus Gilde. Hierbij zijn Noorderboog, Drenthe College en Deltion College betrokken. Tijdens het Regiocampus Gilde loopt de student mee op de werkvloer en leert zo voornamelijk in de praktijk het vak. “Ik ben echt trots dat wij nog steeds, in samenwerking met de Regiocampus, het Gilde leren aanbieden. Je ziet het namelijk niet meer op veel plekken en we zijn zelfs de enige zorgaanbieder die hier nog aan meedoet. Ik vind het heel mooi dat we dit op zo’n manier hebben kunnen inrichten dat het elk jaar nog steeds loopt. Jaarlijks hebben we gemiddeld twintig leerlingen die via het Regiocampus Gilde kijken of ze binnen de zorg aan het werk kunnen en hier zijn we heel blij mee.” Vertelt Erwin Duits.

Zorg en technologie
Ook is er een innovatieteam Zorg en Techniek binnen de Regiocampus. Simone van Ruth: “Technologie is onmisbaar voor de toekomst van de zorg. Binnen de Regiocampus zetten wij ons, in samenwerking met andere partners, in voor innovatie op het gebied van zorg en techniek, omdat innovatie belangrijk is om de zorg draaiende te houden. Dat proberen we onze studenten ook mee te geven, zodat zij hier later ook gebruik van kunnen maken.” Dit team richt zich op de ondersteuning van de bewoner, al dan niet zelfstandig wonend of als cliënt in een verpleeghuis of ziekenhuis. De verpleeghuiszorg zal in de toekomst steeds minder achter gesloten deuren plaatsvinden. De toepassing van zorgtechnologie zal dan een steeds grotere rol spelen.

Motivatie van de studenten
Bij diverse partners van de Regiocampus wordt er samengewerkt met studenten, dit kan zijn in de vorm van projecten, onderzoeken en het uitvoeren van opdrachten. Het Ondernemerspunt van de Regiocampus heeft hier een trechterfunctie in. Zij heeft contact met onderwijsinstellingen en koppelt studenten aan de opdrachtgever. Daarnaast leidt ze het samenwerkingstraject in goede banen. Studenten kunnen altijd terecht op de fysieke locatie van de Regiocampus in Meppel om hier te werken aan projecten of onderzoeken. Een mooi voorbeeld van een gemotiveerde student; “Toen ik een keer aanschoof bij het Regiocampus Gilde, was er een jongen uit Deventer die elke dag met de

trein kwam, wat anderhalf uur reizen is, om hier de Regiocampus Gilde opleiding te doen. Toen dacht ik bij mezelf: dan ben je echt gemotiveerd om een baan te krijgen in de zorg! Drie uur reizen op een dag om hier de opleiding te volgen, omdat het niet in de buurt van Deventer wordt aangeboden, daar heb ik heel veel respect voor!” zegt Erwin Duits.

Innovatieve proeftuinen
Binnen de Regiocampus wordt door de deelnemende partners samengewerkt in verschillende proeftuinen en projecten. Zo zijn er proeftuinen in de sector retail, wonen, kind en educatie, ondernemerschap en zorg en welzijn. Medewerkers van alle partners werken hierin samen en bij alles wat we doen, zoeken we kansen voor studenten om ook mee te doen en te leren en onderdeel te zijn van de innovaties.

De Regiocampus
De Regiocampus is dé fysieke plek voor leren, werken en vernieuwen. Professionals en studenten van bedrijven en instellingen uit alle sectoren werken samen in creatieve, innovatieve projecten en proeftuinen. Samen draagt de Regiocampus bij aan een vitaal woon-, werk- en vestigingsklimaat in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel.

De Regiocampus wordt gevormd door: Isala, Noorderboog, Deltion College, Hogeschool Windesheim, Hogeschool Viaa, Drenthe College, Terra, Gemeente Meppel, Gemeente Westerveld, RSG Stad & Esch, Rabobank en Welzijn MensenWerk en wordt mede mogelijk gemaakt door het Ondernemersfonds Meppel.

Tekst/foto Regiocampus